Dynamic currency conversion (DCC)

DCC u Hrvatskoj

Dynamic currency conversion (DCC) korisnicima stranih kartica omogućuje da prilikom podizanja gotovine na bankomatima Zagrebačke banke ili prilikom plaćanja kupovine na POS uređajima Zagrebačke banke, odaberu terećenje kartice u valuti korisnika kartice. 
Korisnik kartice može, i ne mora, odabrati uslugu DCC.
Ako se odluči za preračun kunske transakcije u drugu valutu, ovisno o tome je li riječ o podizanju gotovine na bankomatu ili plaćanju na EFT POS uređaju, za preračun kunske transakcije u drugu valutu primjenjuje se DCC tečaj za bankomat ili DCC tečaj za EFT POS.
Kod preračuna originalni iznos transakcije množi se s pripadajućim koeficijentom u kojem su osim DCC tečajne liste uračunate i naknade u skladu s tarifom naknada za usluge Zagrebačke banke. Ako je naknada jednaka nuli, koeficijent je jednak DCC tečajnoj listi.
DCC usluga odnosi se na Maestro, Cirrus, Mastercard i Visa kartice izdane izvan Hrvatske i za valute koje su objavljene na DCC tečajnoj listi na dan provođenja transakcije.
Tečaj prema kojem se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.

DCC u inozemstvu

Kada koristite kartice Zagrebačke banke na prodajnim mjestima ili podižete gotovinu u određenim zemljama u inozemstvu, posebice u Europi (Poljska, Češka, Austrija…), može vam se ponuditi mogućnost izbora između dva načina terećenja: isplata/kupovina u valuti zemlje u kojoj se nalazite ili konverzija u kunsku protuvrijednost.
Za klijente koji koriste kartice kunskih računa i koji žele odmah znati iznos za koji će biti terećeni u kunskoj protuvrijednosti, odabir DCC-a je prednost. Unosom PIN-a ili potpisom na korisnički račun dajete pristanak na konverziju u kunsku protuvrijednost a na ekranu se prikazuje i iznos marže i/ili naknade koja se primjenjuje za konverziju valute u kunsku protuvrijednost a koju obračunava inozemna banka za uslugu DCC-a.
Određene inozemne banke naplaćuju veće naknade i marže za uslugu konverzije valuta, stoga je korisnicima kartica Zagrebačke banke, dok su u inozemstvu, najčešće povoljnije ne odabrati DCC uslugu, odnosno provesti transakciju u originalnoj valuti. Tada konverziju strane valute u kunsku protuvrijednost neće provoditi inozemna banka po svom tečaju, već će je provesti Zagrebačka banka prema pravilima opisanim u općim uvjetima za pojedinu karticu.