Snaga našeg brenda je u sigurnosti i stabilnosti poslovanja te organizaciji koju kontinuirano propitujemo i prilagođavamo zahtjevima tržišta, kao i slijedom saznanja o suvremenim, učinkovitim organizacijama, te usklađujući se s UniCreditom  europskom bankom čiji smo dio.  

Organizacijska struktura Zagrebačke banke

Zagrebačka banka, kao članica Grupe UniCredit, u svom sastavu broji 10 podružnica s kojima čini Grupu Zagrebačke banke.

Glavne podružnice Zagrebačke banke su:

  • ZB Invest, društvo za upravljanjem investicijskim fondovima Zagrebačke banke, drži oko 28 posto tržišnog udjela
  • AZ fond, obvezni mirovinski fondovi pod upravljanjem drže 38,5 % ukupnog tržišta imovine obveznih mirovinskih fondova, dok je tržišni udio AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova 52,5 % ukupnog tržišta dobrovoljnih mirovinskih fondova. 


Članice Grupe Zagrebačke banke

Podružnice u punoj konsolidaciji:

Pravna osoba: Zemlja sjedišta Područje djelatnosti
UniCredit Bank d.d. (sa sjedištem u Mostaru) Bosna i Hercegovina bankarstvo
ZB Invest d.o.o. Hrvatska upravljanje fondovima
Pominvest d.d. Hrvatska upravljanje nekretninama
ZANE d.o.o. Hrvatska poslovanje nekretninama
ZANE BH d.o.o. Bosna i Hercegovina poslovanje nekretninama
ZABA Partner d.o.o. Hrvatska posredovanje u osiguranju i reosiguranju
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Hrvatska leasing
Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. u likvidaciji Hrvatska leasing
Locat Croatia d.o.o. Hrvatska poslovanje nekretninama
BACAL ALPHA d.o.o. Hrvatska poslovanje nekretninama
ALLIB NEKRETNINE d.o.o.  Hrvatska poslovanje nekretninama


Pridružena društva konsolidirana metodom udjela:

Pravna osoba: Zemlja sjedišta Područje djelatnosti
Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Hrvatska upravljanje obveznim i dobrovoljnim
mirovinskim fondovima
MULTIPLUS CARD d.o.o. Hrvatska promidžba i usluge
UniCredit Broker d.o.o. Bosna i Hercegovina posredovanje u osiguranju