Održiva zajednica

Biti vodeća banka ne znači samo imati najveći tržišni udio, najveći broj klijenata, te inovativne i kvalitetne proizvode. To podrazumijeva i svijest o vlastitoj odgovornosti i utjecaju na cjelokupnu društvenu zajednicu u kojoj poslujemo, te senzibiliziranost za potrebe zajednice.

Za nas u Zagrebačkoj banci blizina zajednici znači razumijevanje potreba područja u kojem pružamo naše usluge. Ovo nam razumijevanje omogućuje djelotvorno obavljanje tradicionalnih bankarskih aktivnosti i provedbu korporativnih građanskih i filantropskih inicijativa koje podupiru financijsku i socijalnu inkluziju kroz suradnju s institucijama i organizacijama na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Živimo u vremenu dubokih ekonomskih i društvenih promjena. Iscrpljivanje prirodnih resursa, porast nezaposlenosti (osobito među mladima) te značajne demografske promjene, uključivši starenje stanovništva i veću migraciju, ne bismo trebali shvaćati samo kao probleme, već na njih moramo gledati kao na zajednički poziv na akciju.

Odgovorno investiranje

Zagrebačka banka, kao članica Grupe UniCredit, promiče inicijative za upravljanje društvenim rizikom i rizikom očuvanja okoliša te pružamo investicijska rješenja koja uzimaju u obzir etičke kriterije i kriterije održivosti.

Još 1995. smo uključili odredbe o očuvanju okoliša u svoje dugoročne investicijske kredite.

Naša misija odgovornog investiranja je stvoriti održivu vrijednost za sve naše dionike. Vjerujemo da odgovorno ulaganje i dobre korporativne prakse pomažu u izgradnji povjerenja na tržištima.

Putem Grupe UniCredit i Pioneer Global Asset Management SpA, priključeni smo inicijativi Ujedinjenih naroda namijenjenoj poboljšanju načela o šest najboljih praksa među vlasnicima sredstava i investicijskim menadžerima.

U skladu s obvezom poštovanja Načela UN-a za odgovorno ulaganje, naše politike investiranja uključuju pitanja upravljanja zaštitom okoliša te društvenog i korporativnog upravljanja.