Imenik za poslovne subjekte

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB:92963223473
Matični broj: 3234495
VBDI: 2360000
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X
VAT broj: HR92963223473


Kartično poslovanje

 

Internetske usluge

 

Financijska tržišta

 

Poslovanje s bankama

 

Ostalo

 

Press