X

Stranice zaba.hr koriste ili mogu koristiti kolačiće (cookies). Nastavak upotrebe ovih stranica podrazumijeva vaš pristanak na pohranu i pristup kolačićima.

Više o kolačićima i mogućnostima vlastitih postavki povezanih s njima potražite u našoj Izjavi o privatnosti.

Ugovorite sastanak >

e-zaba Poslovno bankarstvo

Print Send

Odgovori na najčešća pitanja o e-zaba poslovnom bankarstvu

e-zaba pitanja i odgovori

 Pitanja i odgovori o obuhvatu usluge

Kome je namijenjena e-zaba usluga?
e-zaba usluga namijenjena je poslovnim subjektima - pravnim osobama i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost.

Za koje se vrste računa može koristiti e-zaba?
e-zaba podržava poslovanje s osnova kunskih i deviznih platno - prometnih računa poslovnih subjekata koji su otvoreni u Zagrebačkoj banci.

Da li je moguće putem e-zaba plaćati robu i usluge u inozemstvo?
Da, usluga e-zaba omogućuje i obavljanje deviznog platnog prometa: ispostavljanje Naloga za izvršenje doznake u inozemstvo (Nalog 14).

Da li je moguće putem e-zaba obavljati i poslovanje u području naplate iz inozemstva?
Da, usluga e-zaba omogućuje zaprimanje obavijesti o naplati iz inozemstva, zadavanje naloga za raspored priljeva i Nalog 10.

Da li je moguće putem e-zaba ugovoriti trajni nalog za raspored priljeva?
Da. Ukoliko Vam učestalo pristiže priljev iz inozemstva s istom vrstom šifre osnova (npr. 110 – Roba) ugovaranjem trajnog naloga za raspored prilljeva ne morate Banci dostavljati nalog za raspored priljeva po svakom pojedinom priljevu iz inozemstva.

Da li je moguće ovlastiti knjigovođu za rad u e-zaba?
Usluga e-zaba omogućuje Vam da ovlastite Vašeg knjigovođu za obavljanje svih ili samo pojedinih vrsta transakcija, prema Vašem izboru. Knjigovođa dobiva e-zaba karticu na svoje ime, a vlasnik računa ima e-zaba karticu na svoje ime. Na taj način svaki korisnik može obavljati transakcije u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Koja ovlaštenja postoje u okviru e-zaba?
Vlasnik računa može osobama za korištenje e-zaba dodijeliti po pojedinim računima slijedeća ovlaštenja:

 • unos naloga (ovlaštenje podrazumijeva i slanje naloga)
 • informacije (stanja i prometi)
 • financijske transakcije (potpis naloga)
 • pregled izvatka
 • administriranje

Pitanja i odgovori o nalozima za plaćanje

Kako se potpisuju nalozi u e-zaba?
Za potpis naloga moguće je po računu definirati jednog ili dva ovlaštena potpisnika
Nalog se potpisuje automatski pritiskom na opciju Potpis naloga i/ili kontrola naloga - kartica osobe koja potpisuje mora biti umetnuta u čitač.
Postupak potpisivanja naloga ovisi o broju potpisnika po računu:
                račun s jednim ovlaštenim potpisnikom
Ovlaštena osoba pritiskom na Slanje naloga istovremeno potpisuje nalog i šalje nalog na izvršenje. Pritiskom na Potpis naloga nalog se potpisuje, ali se NE ŠALJE na izvršenje, a slanje naloga može se izvršiti kasnije pritiskom na Slanje naloga.
                račun s dva ovlaštena potpisnika
Prvi potpisnik pritiskom na Potpis naloga potpisuje nalog. Drugi potpisnik se prijavljuje u e-zaba sa svojom karticom, dohvaća nalog na način koji je opisan u korisničkim uputama, te pritiskom na Kontrola naloga drugi puta potpisuje nalog. Pritiskom na Slanje naloga nalog se šalje na izvršenje.

Kako najlakše unositi nove naloge u e-zaba?
U e-zaba su ponuđene dvije mogućnosti za pojednostavljen unos naloga: opcija predlošci i opcija primatelji.
Opcija predlošci omogućava brzo i jednostavno formiranje naloga za plaćanje u slučajevima kada se nalozi višekratno ponavljaju. Primjer su komunalne uplatnice ili plaćanje poreza, koje se mogu spremiti u formi predloška. Svi naknadni nalozi kreiraju se odabirom predloška i promjenom samo onih elemenata koji se razlikuju od predloška (na primjer, novi datum, novi iznos ili novi poziv na broj).
Opcija primatelji omogućava kreiranje vlastite baze primatelja, kako biste mogli brzo i jednostavno kreirati naloge pojedinom primatelju, bez potrebe ponovnog upisivanja naziva, računa, adrese i drugih podataka o primatelju.

Što znače statusi naloga?
Mogući statusi naloga su:

 • Nalog je zaprimljen nalog je uspješno unesen i pripremljen za potpisivanje
 • Nalog je potpisan jedan potpisnik je potpisao nalog
 • Nalog je kontroliran dva potpisnika su potpisala nalog
 • Nalog je uredno proveden plaćanje je provedeno
 • Nalog je sumnjiv došlo je do poteškoća u komunikaciji s e-zaba tijekom slanja naloga. Preporučuje se prvo provjeriti da li je nalog ipak proveden (provjeravaju se prometi po računu, a potom je potrebno dohvatiti nalog i odabrati opciju status naloga). Ako je nalog odbijen potrebno je zadati novi nalog.
 • Nalog je odbijen nalog nije proveden. Potrebno je kreirati i poslati novi, ispravan nalog.
 • Nalog je opozvan ovaj status znači da je ovlašteni korisnik opozvao zadani nalog. Opozvani nalog neće biti izvršen.
 • Nalog čeka na kliring nalozi zadani na izvršenje s valutom unaprijed, nalozi za koje nema pokrića na računu.
 • Djelomično naplaćen nalog koji se naplatio do visine iznosa raspoloživih sredstava na računu. Za dio sredstava koji nedostaju za naplatu naloga kreira se novi nalog u redu čekanja.

Kako provjeriti status naloga?

Status naloga moguće je provjeriti odabirom opcije: “Status naloga za plaćanje” u izborniku Nalozi.
U polje “Broj transakcije” upisuje se oznaka prometa naloga čiji status želite provjeriti.

Što je to HSVP?
HSVP je kratica za Hrvatski Sustav Velikih Plaćanja. Za razliku od izvršenja plaćanja putem NKS-a (Nacionalni Klirinški Sustav) koje se obavlja u obračunskim ciklusima, odabirom HSVP-a kao načina izvršenja plaćanja Banka garantira promptni prijenos sredstava na račun u drugu depozitnu instituciju za naloge koji su s tekućim datumom valute zaprimljeni radnim danom do 13:30 sati.
Napominjemo da plaćanja u korist proračunskih računa (porezi, doprinosi, i sl.) nisu moguća putem HSVP-a.

Na što se odnose polja “Broj naloga u redu čekanja” i “Iznos naloga u redu čekanja” u transakciji stanja po računu?
U ovim poljima iskazani su nalozi sa statusom “Čeka na kliring” koji su ušli u red čekanja iz razloga nedostatnog pokrića po računu. Nalozi sa statusom “Čeka na kliring” koji su zadani s datumom izvršenja unaprijed i u slučaju zadavanja naloga nakon zadnjeg dnevnog ciklusa NKS-a nisu obuhvaćeni ovim pregledom. Takve naloge možete dohvatiti pomoću opcije “Nalozi > Dohvat naloga za plaćanje po uvjetu” uz uvjet dohvata naloga po statusu “Čeka na kliring”.

Što je oznaka prometa (time stamp)?
Po oznaci prometa nalog se evidentira u arhivi banke. Također, oznaka prometa se koristi za provjeru statusa naloga i za otkazivanje naloga. Oznaka prometa je jedinstveni broj koji prati pojedini nalog od trenutka njegova zaprimanja u e-zaba. Taj broj sadrži datum i točno vrijeme zaprimanja naloga.

Pitanja i odgovori o izvatku

Koja je službena potvrda o obavljenom plaćanju putem e-zaba?
Službena potvrda o svim priljevima na račun i odljevima s računa otvorenog u Zagrebačkoj banci jest izvadak po računu. U izvadak po računu uključena su i sva plaćanja obavljena putem e-zaba. Izvadak po računu ovlašteni korisnik zaprima putem e-zaba. Zaprimljeni izvadak može se odštampati, a moguće je preuzeti ga preuzeti ga u datoteci u TXT i/ili XML formatu.

Kako se pohranjuje datoteka s izvatkom?
Izvadak se može pohraniti na korisnički disk, i to u TXT i/ili XML formatu. Prijenos na korisnički disk ostvaruje se odabirom željenog formata datoteke i potvrdom linka “Spremi izvod”.
Format datoteke s izvatkom po deviznim računima možete pronaći na linku “Upute i obrasci”.

Pitanja i odgovori o e-zaba kartici

Može li se e-zaba kartica zaključati?
Zbog dodatne zaštite od neovlaštene upotrebe, e-zaba kartica zaključava se nakon šest pokušaja unosa neispravnog PIN-a.

Što učiniti ako ste izgubili, oštetili ili Vam je e-zaba kartica kartica otuđena?
Gubitak ili krađu potrebno je odmah prijaviti na telefon 0800 5678. U slučaju telefonske prijave, istu je potrebno potvrditi na adresu:

Zagrebačka banka dd
Zaba24, e-zaba Help Desk
Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb
faks 01/3442-084 (Right Fax – ezaba@unicreditgroup.zaba.hr) ili 01/3442-088

Čemu služi “unlock key”?
U slučaju da ste pogriješili prilikom unosa PIN-a i na taj način zaključali karticu, kartica se može otključati šifrom za otključavanje (unlock key).
Važno: Molimo Vas da “unlock key” i PIN ne zapisujete na karticu , kako biste se zaštitili od eventualne zlouporabe.

Kako razlikovati 8k i 16k e-zaba karticu?
Na poleđini 16k kartice uz serijski broj nalazi se oznaka 16k, dok kod 8k kartica uz serijski broj nema nikakve oznake.

Do kada mi vrijedi certifikat na e-zaba kartici?
Valjanost certifikata je 12 mjeseci, odnosno godina dana. 30 dana prije isteka roka valjanosti certifikata putem e-zaba dobivate obavijest o isteku roka valjanosti certifikata i od tog dana u roku 60 dana (30 dana do isteka + 30 dana nakon isteka certifikata) možete obnoviti certifikat na internet stranici ZABA. Obnovite certifikat ovdije.
Obnavljanje certifikata za postojeće korisnike.
U slučaju isteka roka za obnavljanje certifikata molimo Vas da se obratite e-zaba help desku na tel. 0800 5678.

Certifikat je obnovljen, ali ne mogu pristupiti stranicama e-zabe?
Ako ste certifikat obnovili, a ne možete pristupiti stranicama e-zaba bankarstva, odnosno
dobivate poruku "The page cannot be displayed" ili “e-zaba1 – neuspješna autentifikacija”, tada Vas molimo da provjerite da li ste uklonili stari certifikat iz spremnika certifikata u Internet Exploreru, odnosno prijavili novi certifikat s kartice u isti spremnik. Kako se uklanja stari certifikat iz Internet Explorera i registrira novi certifikat možete pogledati u uputi na ovoj internet adresi.

Pitanja i odgovori o tehnologiji

Čemu služi softver na korisničkom CD-u?
Na korisničkom CD-u, koji se nalazi u e-zaba paketu, nalaze se programi za rad s karticom, pogonski programi (driveri) za čitač kartice i potrebne inačice internet preglednika.
Programska podrška za rad s karticom sastoji se od slijedećih aplikacija:

 • SmartCard Administracija
  za obavljanje procesa registracije, promjenu PIN-a kartice
 • ActiveCard Utilities
  za registraciju certifikata u preglednik
 • SmartCard Management Deinstalacija
  za deinstalaciju programske podrške
 • Com Port Konfigurator
  za promjenu COMM porta na koji priključujete čitač
 • SmartCard Potpis Datoteka
  za digitalno potpisivanje datoteka zbirnih plaćanja i
  provjeru digitalnog potpisa preuzetih datoteka sa izvatcima.

Instalacijom programa za rad s karticom i za obavljanje procesa registracije, pogonski programi se automatski instaliraju.

Kako prepoznati verziju e-zaba instalacije?

 • Verzija 1.05 u labelu CD-a upisano SC Management 105
 • Verzija 2.0 u labeli CD-a upisano SCMan200
 • Verzija 3.0 u labeli CD-a upisano Ezaba
 • Verzija 4.0 u labeli CD-a upisano Ezaba 4.0

Što je labela CD-a?

Labela je naziv CD-a koji možete pročitati prije oznake na kojoj se nalazi CD. Primjer: Ako je vaš CD uređaj pod oznakom (D) tada će se, kada umetnete određeni CD prije oznake (D), pojaviti naziv tj. labela.

Što ako ne mogu priključiti čitač na računalo?
Za sve informacije i nejasnoće u vezi s priključkom čitača možete se obratiti e-zaba Help Desku na telefon 0800 / 5678.

Što ako mi se javlja poruka “nema aktivnih čitača”?
Mogući razlozi su slijedeći:

 • COMM port nije aktivan
  potrebno ga je aktivirati
 • prilikom instalacije je odabran pogrešan COMM port
  promijenite ga koristeći aplikaciju Active Card Reader Configuration koju ste instalirali prilikom instalacije korisničkog CD-a
 • pogreška prilikom instalacije pogonskih programa (drivere)
  potražite pomoć od e-zaba Help Deska na telefon 0800 / 5678

Može li se e-zaba usluga koristiti upotrebom bilo kojeg PC računala koje ima prIstup internetu?
Može, uz uvjet da je na tom računalu instaliran čitač kartice. Za korisnike Internet Explorera potrebno je na tom računalu napraviti registraciju certifikata u pretraživač. Postupak registracije je jednostavan, a opisan je u e-zaba priručniku koji se nalaze u korisničkom paketu.

Zašto mi je potrebna instalirana podrška za Javu?
Java applet se koristi za komunikaciju sa čitačem smart kartice.

Zašto osim mojeg certifikata na kartici u internet preglednik trebam registrirati certifikate ZABA CA i ZABA Root CA?
Spremanjem cerrtifikata izdanja ZABA (ZABA CA i ZABA Root CA) u spremnik Vašeg internet preglednika omogućujete provjeru autentičnosti izdavača Vašeg certifikata. Kao rezultat više Vam se neće prikazivati upozorenja da koristite certifikat za koji internet preglednik ne može provjeriti autentičnost.
Certifikate ZABA možete ovdje preuzeti.

Da li postoji korisnička podrška na internet stranicama ZABA?
Da, na ovoj internet adresi.

Što ako nemam pristup internetu?
Potrebno je da se obratite nekom od pružatelja internet usluge, kako biste otvorili Vaš Internet account.


 

 

 


ABOUT SSL CERTIFICATES