e-zaba Poslovno bankarstvo

Print Send

Podrška - MAC OS

Ponovo prvi u Hrvatskoj svojim korisnicima nudimo uslugu koja je po mjeri svakoga.
Od sada se e-zabom možete koristiti i na računalima s MAC OS X operativnim sustavom.
Obratite se svom voditelju poslovnog odnosa ili poduzetničkom bankaru i ugovorite e-zaba uslugu.

Programi za rad
 
 
 
Pogonski programi za usb key
 
 
Safenet Authentication client
  MAC OS 10.7 i 10.8
  Uputa za instaliranje paketa SAC 8.2.17.0 na MAC 10.9  
 
WebSecTech
 
 
 
 
 
Program za potpisivanje i enkripciju datoteka