X

Stranice zaba.hr koriste ili mogu koristiti kolačiće (cookies). Nastavak upotrebe ovih stranica podrazumijeva vaš pristanak na pohranu i pristup kolačićima.

Više o kolačićima i mogućnostima vlastitih postavki povezanih s njima potražite u našoj Izjavi o privatnosti.

Ugovorite sastanak >

e-zaba Poslovno bankarstvo

Print Send

Upute, obrazci, zahtjevi, vodiči

USB Key Secure Browser

USB Key Secure Browser – Kratki vodič za korisnike Windows OS-a USB Key Secure Browser – A Short Guide for the Windows OS Users
USB Key Secure Browser – Uputa za registraciju korisnika i administriranje uređaja USB Key Secure Browser USB Key Secure Browser – User Registration and USB Key Secure Browser Device Administration Guide
ASEBA Secure Browser Launcher – Uputa za korištenje aplikacijom ASEBA Secure Browser Launcher Application – User Guide


Upute za instaliranje programskih paketa i registraciju za korisnike Windows OS-a

Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika (s pametnom karticom) USB Key – Kratki vodič za instaliranje i registraciju korisnika
Uputa za korištenje aplikacije za potpis datoteka USB Key – A Short Installation and Registration Guide
Uputa za instaliranje Oracle Java Plug-ina i prilagođavanje postavki internetskih preglednika USB Key – Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika
VAŽNO – UPUTA JAVA 7u65 Uputa za korištenje ETFlash aplikacije za zaštitu dokumenata na USB Keyu
PKI Applet Desktop Application -
Uputa za instaliranje programske potpore
   


Upute za instaliranje i registraciju korisnika na MAC OS X

USB Key – Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika na MAC OS X USB Key – Kratki vodič za instaliranje i registraciju korisnika
Uputa za korištenje aplikacije za potpis datoteka (MAC OS X)

USB Key – A Short Installation and Registration Guide


Upute za instaliranje i registraciju korisnika na LINUX OS-u

USB Key – Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika na LINUXU USB Key – Kratki vodič za instaliranje i registraciju korisnika
Uputa za korištenje aplikacije za potpis datoteka (LINUX OS) USB Key – A Short Installation and Registration Guide


Format datoteke s nalozima za plaćanje

Format datoteke s nalozima za nacionalna plaćanja u kunama, nacionalna plaćanja u stranoj valuti i međunarodna plaćanja u kunama ili stranoj valuti i isplatu osobnih primanja – PRIMJENA OD 1. LIPNJA 2013. Consolidated Electronic Payment Order for National Transactions in HRK, National Payments in Foreign Currency, International Payments ih HRK or Foreign Currency and Personal Income Payments


Format datoteke s izvatkom

Format datoteke s izvatkom po transakcijskim računima File Format for Transaction Account Statements


Formati datoteka ( PDF )

Specifikacija pregleda prometa po prodajnim mjestima,vrstama kartica i izdavatelju (XML) Format datoteke s mjesečnim izvještajem o prometima i stanju transakcijskog računa
Format datoteke izvješca prodajnim mjestima u elektroničkom obliku (txt) Specifikacija pregleda prometa po prodajnim mjestima i vrstama kartica


Upute za korištenje ( PDF )

Nacionalne platne transakcije u kunama Plaćanja, naplate, kupoprodaja deviza, devizni prijenosi
Trgovanje udjelima u investicijskim fondovima Potvrda o solventnosti (obrazac SOL-2)
Ovlaštenje za administriranje Oročeni depoziti
b2b e-Račun
Uputa za instaliranje mobilnih aplikacija (m-zabaPS i m-tokenPS) na WINDOWS PHONE uređaje Instructions for the installation – WINDOWS PHONE devices
Uputa za instaliranje mobilnih aplikacija (m-zabaPS i m-tokenPS) na Android uređaje Instructions for the installation - Android
Uputa za instaliranje mobilnih aplikacija (m-zabaPS i m-tokenPS) na Apple uređaje Instructions for the installation - Apple
Uputa za korištenje m-tokenaPS Instructions for use of m-tokenPS
Uputa za aktivaciju poslovnih kartica    


Instruction for Use ( PDF ) - Update in progress!

Domestic Payment Transactions in HRK Payments, Collections, Purchase and Sale of Foreign Currencies, Foreign Currency Transfers
Purchase/Sale/Substitution of Shares in Funds Fixed-Term Deposits
Solvency certificate    


Opći uvjeti poslovanja i Satnica

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata
Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata. primjena do 20.11.2015.
Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata. primjena od 20.11.2015.  Obavijest o promjeni. 
Opći uvjeti poslovanja za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata.


Zahtjevi

Obrasci potrebni za otvaranje transakcijskih računa rezidenata, prijavu potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje, dodjelu i promjenu ovlaštenja za raspolaganje sredstvima po računu i obrazac potpisnog kartona.
Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa - (obrazac 1) Dodatak Zahtjevu za otvaranje transakcijskog računa (obrazac 1a)
Ovlaštenja po transakcijskom računu - (obrazac 2) Promjena ovlaštenja po transakcijskom računu (obrazac 2a)
Potpisni karton – dva potpisnika – (obrazac 3) Potpisni karton – jedan potpisnik (obrazac 3a)
Prijava potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje – dva zastupnika - (obrazac 4) Prijava potpisa osobe ovlaštene za zastupanje – jedan zastupnik (obrazac 4a)
Zahtjev za ugovaranje m-tokena za poslovne subjekte Zahtjev za ugovaranje liste primatelja izuzetih od dodatne potvrde naloga
Zahtjev za aktivaciju kartica poslovnog subjekta  

Obrasci potrebni za otvaranje transakcijskih računa nerezidenata, prijavu potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje, dodjelu i promjenu ovlaštenja za raspolaganje sredstvima po računu i obrazac potpisnog kartona.
Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa
Request for Opening a Transaction Account
Dodatak Zahtjevu za otvaranje transakcijskog računa
Annex to the Request for Opening a Transaction Account
Ovlaštenja po transakcijskom računu
Authorizations for the Use of Transaction Account
Promjena ovlaštenja po transakcijskom računu Change of Authorizations for the Use of Transaction Account
Potpisni karton
Signature Form
Zahtjev za ugovaranje m-tokena za poslovne subjekte Request for Contracting m-token for Business Entities
Prijava potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Specimen Signatures of Authorized Representatives Zahtjev za ugovaranje liste primatelja izuzetih od dodatne potvrde naloga
Request for Contracting the List of Payees Exempt from Additional Payment Order Confirmation
Zahtjev za aktivaciju kartica poslovnog subjekta    


KYC Upitnici

Upitnik za klijente - poslovne subjekte - KYC-PS-A Upitnik za klijente - poslovne subjekte - KYC-PS-B
Upitnik za klijente - poslovne subjekte - KYC-PS-A HRV-ENG Upitnik za klijente - poslovne subjekte - KYC-PS-B HRV-ENG


 

Zahtjevi

Zahtjev za reizdavanje kartice USB Key / USB Key Secure Browser
Zahtjev za ponovno izdavanje e-zaba aktivacijskog ključa


Zahtjev za otvaranje ZBI Link usluge

Zahtjev za otvaranje ZBI Link usluge

 


 

 

 


ABOUT SSL CERTIFICATES