e-zaba Poslovno bankarstvo

Print Send

USB KEY SECURE BROWSER

Zahtjev za reizdavanje kartice/USB Keya/USB Keya Secure Browser

USB Key Secure Browser – Kratki vodič za korisnike Windows OS-a USB Key Secure Browser – A Short Guide for the Windows OS Users
USB Key Secure Browser – Uputa za registraciju korisnika i administriranje uređaja USB Key Secure Browser USB Key Secure Browser – User Registration and USB Key Secure Browser Device Administration Guide
ASEBA Secure Bwowser Launcher – Uputa za korištenje aplikacijom ASEBA Secure Bwowser Launcher Application – User Guide


Upute za instaliranje programskih paketa i registraciju za korisnike Windows OS-a

e-zaba priručnik za instaliranje i registraciju korisnika USB Key – Kratki vodič za instaliranje i registraciju korisnika
Uputa za korištenje aplikacije za potpis datoteka USB Key – A Short Installation and Registration Guide
Uputa za instaliranje Oracle Java Plug-ina i prilagođavanje postavki internetskih preglednika USB Key – Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika
    Uputa za korištenje ETFlash aplikacije za zaštitu dokumenata na USB Keyu


Upute za instaliranje i registraciju korisnika na MAC OS X

USB Key – Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika na MAC OS X USB Key – Kratki vodič za instaliranje i registraciju korisnika
Uputa za korištenje aplikacije za potpis datoteka (MAC OS X) USB Key – A Short Installation and Registration Guide


Upute za instaliranje i registraciju korisnika na LINUX OS-u

USB Key – Uputa za instaliranje programske potpore i registraciju korisnika na LINUXU USB Key – Kratki vodič za instaliranje i registraciju korisnika
Uputa za korištenje aplikacije za potpis datoteka (LINUX OS) USB Key – A Short Installation and Registration Guide


Format datoteke s nalozima za plaćanje

Format datoteke s nalozima za nacionalna plaćanja u kunama, nacionalna plaćanja u stranoj valuti i međunarodna plaćanja u kunama ili stranoj valuti i isplatu osobnih primanja – PRIMJENA OD 1. LIPNJA 2013. Consolidated Electronic Payment Order for National Transactions in HRK, National Payments in Foreign Currency, International Payments ih HRK or Foreign Currency and Personal Income Payments


Format datoteke s izvatkom

Format datoteke s izvatkom po transakcijskim računima File Format for Transaction Account Statements


Formati datoteka ( PDF )

Specifikacija pregleda prometa po prodajnim mjestima,vrstama kartica i izdavatelju (XML) Format datoteke s mjesečnim izvještajem o prometima i stanju transakcijskog računa
Format datoteke izvješca prodajnim mjestima u elektroničkom obliku (txt) Specifikacija pregleda prometa po prodajnim mjestima i vrstama kartica

 


Upute za korištenje ( PDF )

Nacionalne platne transakcije u kunama Plaćanja, naplate, kupoprodaja deviza, devizni prijenosi
Trgovanje udjelima u investicijskim fondovima Potvrda o solventnosti (obrazac SOL-2)
Ovlaštenje za administriranje Oročeni depoziti
Ugovaranje m-zaba usluge e-Račun
b2b    


Instruction for Use ( PDF )

Domestic Payment Transactions in HRK Payments, Collections, Purchase and Sale of Foreign Currencies, Foreign Currency Transfers
Purchase/Sale/Substitution of Shares in Funds Fixed-Term Deposits
Solvency certificate    Opći uvjeti poslovanja i Satnica

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata
Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata
Opći uvjeti poslovanja za korištenje direktnih kanala od strane poslovnog subjekta do 24.04.2014

Opći uvjeti poslovanja za korištenje direktnih kanala od strane poslovnog subjekta od 24.04.2014


Zahtjevi

Obrasci potrebni za otvaranje transakcijskih računa rezidenata, prijavu potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje, dodjelu i promjenu ovlaštenja za raspolaganje sredstvima po računu i obrazac potpisnog kartona.

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa - obrazac 1 Potpisni karton – jedan potpisnik (obrazac 3a)
Ovlaštenja po transakcijskom računu - (obrazac 2) Prijava potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje – dva zastupnika (obrazac 4)
Promjena ovlaštenja po transakcijskom računu (obrazac 2a) Prijava potpisa osobe ovlaštene za zastupanje – jedan zastupnik (obrazac 4a)
Potpisni karton – dva potpisnika - (obrazac 3)    

Obrasci potrebni za otvaranje transakcijskih računa nerezidenata, prijavu potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje, dodjelu i promjenu ovlaštenja za raspolaganje sredstvima po računu i obrazac potpisnog kartona.
Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa Request for Opening a Transaction Account Potpisni karton
Signature Form

Ovlaštenja po transakcijskom računu
Authorizations for the Use of Transaction Account

Prijava potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje Specimen Signatures of Authorized Representatives
Promjena ovlaštenja po transakcijskom računu Change of Authorizations for the Use of Transaction Account    

KYC Upitnici
Upitnik za klijente - poslovne subjekte Vlasnička struktura - tabela 1
Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta Vlasnička struktura - tabela 2
Upitnik za politički izložene osobe    


Zahtjevi

Zahtjev za reizdavanje kartice USB Key / USB Key Secure Browser
Zahtjev za ponovno izdavanje e-zaba aktivacijskog ključa

Zahtjev za otvaranje ZBI Link usluge
Zahtjev za otvaranje ZBI Link usluge