ZB plus jest novčani fond izražen u kunama, a pretežno ulaže u depozite poslovnih banka, instrumente tržišta novca (trezorski zapisi, komercijalni zapisi) te kratkoročne vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja.

Rast je vrijednosti imovine fonda polagan, no kontinuiran, dok oscilacija vrijednosti udjela uglavnom nema. Najviše se upotrebljava za kratkoročan plasman viška novca, odnosno kao produženi tekući račun ili žiroračun (cash management, cash parking).

Značajke:

  • niska rizičnost s obzirom na konzervativnu strategiju ulaganja
  • očuvanje i rast vrijednosti ulaganja u kraćem roku
  • namijenjen ulagateljima koji ne žele izložiti svoja sredstva fluktuacijama cijena rizičnijih financijskih instrumenata, a žele ostvariti prinos     

Prednosti

  1. Mogućnost kratkoročnog plasmana viška sredstava
  2. Prinos fonda u pravilu je veći od kamatne stope po viđenju
  3. Ulaganje bez velikih financijskih opterećenja ili početnog kapitala
  4. Jednostavan i brz postupak kupnje bez ulaznih i izlaznih naknada
  5. Stabilan prinos te iznimno niska volatilnost (oscilacije) uz visoku likvidnost

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici. Da bi se bankar kvalitetno pripremio za sastanak, predlažemo da unesete datum rođenja ili OIB.

Popunite jedno od polja - datum rođenja ili OIB

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poslovnicu za sastanak