Posebne mjere potpore klijentima poslovnim subjektima

čije je poslovanje pogođeno okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti Zagrebačke banke. Banka je pripremila sveobuhvatni paket mjera potpore klijentima poslovnim subjektima čije je poslovanje pogođeno okolnostima povezanima s epidemijom bolesti COVID-19 kako bismo nastavili pomagati i podupirati vas tijekom ovog razdoblja nestabilnosti.

Koje posebne mjere nudimo?

1. Odgoda otplate (moratorij) i mogući reprogram duga za klijente koji udovoljavaju uvjetima. Trajanje moratorija ovisi o djelatnosti klijenta, odnosno o stupnju utjecaja okolnosti povezanih s epidemijom bolesti COVID-19 na ukupno poslovanje klijenta i na njegovu očekivanu sposobnost oporavka. Mogućnost reprograma duga može biti podložna odredbama kreditnog/jamstvenog programa na temelju kojeg je inicijalno odobren kredit te odobrenjima trećih strana (npr. HBOR-a i dr.). Tijekom moratorija Banka neće obračunavati ni naplaćivati zateznu kamatnu stopu ni naknade bilo koje vrste na kredite za koje je odobren moratorij.
Postojeći korisnici odgode otplate (moratorija) koji redovito većinu (više od 50 %) godišnjih prihoda ostvaruju u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a bave se turizmom ili drugim djelatnostima na koje izravno ili neizravno utječe turistička sezona mogu zatražiti da se dospijeće rata, anuiteta ili tranši kredita čije je dospijeće već pomaknuto sukladno prethodno podnesenom Zahtjevu za produljenje odgode otplate kredita (moratorij) („Zahtjev“) pomakne za rok od dodatnih šest (6) mjeseci, u skladu s uvjetima navedenim u Zahtjevu.

2. Kreditne linije za likvidnost u suradnji s nadležnim državnim agencijama i razvojnim bankama praćene garantnim shemama i drugim pokrićima rizika.

Tko može podnijeti zahtjev?
a) Odgoda otplate (moratorij)
Klijenti Zagrebačke banke koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):
- poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
- na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih obveza prema Banci s kašnjenjem duljim od 60 dana za bilo koju izloženost Banke prema bilo kojoj članici grupe povezanih osoba
- poslovanje u 2020. godini je već pod negativnim utjecajem ili će biti pod negativnim utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 u mjeri koja onemogućuje redovno ispunjavanje obveza prema bilo kojem vjerovniku važnom za održivost poslovanja
- koji su zatražili slične mjere kod ostalih važnih kreditora.
Svi klijenti koji kumulativno ne udovoljavaju gornjim uvjetima, a zainteresirani su razgovarati o mogućnostima reguliranja svojih obveza prema Banci mogu se, radi preciznijeg dogovora, javiti osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru.
b) Novi kredit za likvidnost
Klijenti Zagrebačke banke koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (kumulativno):
- poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
- koji su se registrirali za tu mjeru putem Fine (iznimka su klijenti koji nisu poduprti putem Fine – na primjer samostalne djelatnosti i tvrtke s pravnim predstavnicima nerezidentima), i
- koji su potpisali Zahtjev za novi kredit za likvidnost, koji ujedno sadržava izjavu da su pogođeni okolnostima povezanim s epidemijom bolesti COVID-19.

Na koji se način može prijaviti za odobrenje?
a) Odgoda otplate:
Prijavom putem servisa Financijske agencije (FINA), pristupom na web-stranicu te naknadnim podnošenjem dokumentacije Banci, uključujući Zahtjev za odgodu otplate osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru do 31. kolovoza 2020.
Postojeći korisnici odgode otplate (moratorija) koji redovito većinu (više od 50 %) godišnjih prihoda ostvaruju u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, a bave se turizmom ili drugim djelatnostima na koje izravno ili neizravno utječe turistička sezona radi produljenja roka otplate za dodatnih šest mjeseci mogu produljenje zatražiti podnošenjem Prijedloga za produljenje („Prijedlog“) osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine.
Zahtjev i ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke u ime klijenta podnosi osoba ovlaštena za zastupanje, putem elektroničke pošte s adrese elektroničke pošte koju je klijent prijavio u Upitniku za klijente - poslovne subjekte, putem standardne pošte ili osobno u poslovnici osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru.


b) Nova likvidnost obrtnih sredstava:
Podnošenje zahtjeva za mjeru:
- Putem web-stranice Financijske agencije FINA odaberite Zagrebačku banku kao kreditnu instituciju za obradu vašeg zahtjeva.
- Nakon toga predajte dokumentaciju Zagrebačkoj banci, uključujući Zahtjev za odobrenje NOVE LIKVIDNOSTI, osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru.
Na temelju zaprimljenog Zahtjeva za odobrenje NOVE LIKVIDNOSTI osoba nadležna za upravljanje poslovnim odnosom / bankar klijentu će dostaviti popis dokumenata koji su Banci potrebni da donese odluku. Tijekom postupka ocjenjivanja Banka od pojedinih klijenata može zatražiti dodatnu dokumentaciju.
Zahtjev i ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke u ime klijenta podnosi osoba ovlaštena za zastupanje osobi nadležnoj za upravljanje poslovnim odnosom / bankaru, i to putem elektroničke pošte (s adrese elektroničke pošte koju je klijent prijavio u Upitniku za klijente poslovne subjekte), klasičnom poštom ili osobno u poslovnici.

Kakvo je postupanje s podnesenima zahtjevima?
Zahtjev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku te će klijent biti obavješten o odluci Banke o njegovom zahtjevu. Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom Zahtjevu.

Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod utjecajem krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovno podmirivati svoje obveze.

Zagrebačka banka će procijeniti pojedinačnu situaciju svakog našeg klijenta, uvijek postupati u najboljem interesu svih te postupati ispravno u odnosu na sve naše dionike.

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima