Imovinska osiguranja

Imovinska osiguranja jedna su od najstarijih osiguranja, a njihova je osnovna namjena zaštita osiguranikove imovine od opasnosti kojima ona može biti izložena.      

Osigurati možete:

 • građevinski objekt
 • - kuću s pripadajućim pomoćnim objektima (osiguranje Kuća +),
  - ili stan sapripadajućim pomoćnim prostorijama (osiguranje Stan+),
 • te stvari kućanstva koje između ostalog uključuju i namještaj, kućanske uređaje i aparate, odjeću, obuću, vrijedne predmete poput nakita ili satova, ukrase, sportsku o premu i glazbene instrumente (osiguranje Dom+).

Za osiguranje turističkih apartmana smo pripremili poseban osigurateljni paket Apartman + kojim se osiguravaju stvari u turističkim apartmanima (namještaj i uređaji koji služe za uređenje apartmana ali i stvari u vlasništvu gostiju).

Ugovaranjem osiguranja zaštitit ćete svoju imovinu od požara, direktnog udara groma, poplave, izljeva vode, provalne krađe i raznih drugih opasnosti.

Imovinska osiguranja ugovorite putem m-zabe ili ovdje.

Prednosti

 1. Mogućnost ugovaranja putem m-zabe
  Platite odmah putem m-zabe ili kartice, a polica stiže na vaš e-mail ili kućnu adresu
 2. Popusti pri ugovaranju
  Ostvarite ih ako ugovorite više imovinskih osiguranja odjednom, ako imate kredit u Banci ili ste korisnik neke od Lepeza mogućnosti
 3. Povoljna cijena uz velik broj osiguranih rizika i troškova
 4. Osiguranje na novu vrijednost po načelu "novo za staro"

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Ako ste klijent Zagrebačke banke predlažemo da unesete datum rođenja ili OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka

Popunite jedno od polja - datum rođenja ili OIB

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poslovnicu za sastanak