ZB global

Kombinacija obvezničkih i dioničkih fondova zbog mogućnosti ostvarenja viših prinosa ulaganjima u dionice, ali istodobno i stabilnost ulaganja u obveznice.

ZB global mješoviti fond, izražen u eurima, pretežno ulaže u državne i kvalitetne korporativne obveznice i dionice te manjim dijelom u udjele u investicijskim fondovima, instrumente tržišta novca i depozite kod poslovnih banka. Ima mješovitu strukturu portfelja vrijednosnica, bez geografskih ograničenja te manju rizičnost od, primjerice, dioničkih fondova.

Značajke:

 • Umjerena rizičnost
 • Cilj je očuvanje i rast vrijednosti ulaganja, izražene u eurima, u duljem roku. Ostvaruje se kroz promjenu cijene financijskih instrumenata u koje Fond ulaže te kamatne i dividendne priljeve
 • Pretežno ulaže u državne i kvalitetne korporativne obveznice i dionice te manjim dijelom u udjele u investicijskim fondovima, instrumente tržišta novca i depozite kod poslovnih banaka
 • Prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku.

Prednosti

 1. Jednostavan i brz postupak kupnje i prodaje, kupnja udjela bez ulazne naknade
 2. Velika diversifikacija portfelja, što umanjuje rizik pada vrijednosti investicije                               
 3. Velika likvidnost
 4. Mogućnost ostvarenja viših prinosa u odnosu na klasične oblike štednje te obvezničke fondove
 5. Fond nema geografska ograničenja ulaže globalno
 6. Mješovita struktura portfelja vrijednosnica mogućnost ostvarivanja većih prinosa koje pružaju dionice, uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice
 7. Dostupnost kroz fleksibilnost ulaganja različitih iznosa, transparentan prikaz troškova i strukture ulaganja
 8. Jednak tretman klijenata bez obzira na rokove i iznose

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici. Da bi se bankar kvalitetno pripremio za sastanak, predlažemo da unesete datum rođenja ili OIB.

Popunite jedno od polja - datum rođenja ili OIB

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poslovnicu za sastanak