ZB global

Kombinacija obvezničkih i dioničkih fondova zbog mogućnosti ostvarenja viših prinosa ulaganjima u dionice, ali istodobno i stabilnost ulaganja u obveznice.

ZB global jest mješoviti fond izražen u eurima koji vam omogućuje ulaganje u državne i kvalitetne korporativne obveznice i dionice. Manjim se dijelom investira u udjele u investicijskim fondovima, instrumente tržišta novca te depozite kod poslovnih banka.

Zahvaljujući svojoj mješovitoj strukturi portfelja vrijednosnica, mješoviti fond ima manju rizičnost od, primjerice, dioničkih fondova.

Značajke:

  • umjerena rizičnost
  • očuvanje i porast vrijednosti ulaganja na dulji rok
  • prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku     

Saznajte više o fondu.

Prednosti

  1. Uplate i isplate u valuti fonda
  2. Jednostavan i brz postupak kupnje i prodaje, kupnja udjela bez ulazne naknade
  3. Velika diversifikacija portfelja koja umanjuje rizik pada vrijednosti investicije
  4. Mješovita struktura portfelja vrijednosnica - mogućnost ostvarivanja većih prinosa koje pružaju dionice, uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice
  5. Mogućnost ostvarenja viših prinosa u odnosu na klasične oblike štednje te obvezničke fondove
  6. Fond nema geografska ograničenja, tj. ulaže globalno 

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Ako ste klijent Zagrebačke banke predlažemo da unesete datum rođenja ili OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka

Popunite jedno od polja - datum rođenja ili OIB

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poslovnicu za sastanak