Podrška

m-zaba i e-zaba za građane i poslovne subjekte: minimalne verzije operativnih sustava i preglednika od 21. rujna

Podsjećamo da su 21. rujna promijenjene  tehnološke pretpostavke za korištenje m-zabe i e-zabe za građane i poslovne subjekte.

m-zaba za građane i poslovne subjekte

m-zabom ćete se moći koristiti ako ste na mobilni uređaj preuzeli verzije operativnih sustava iOS 9.0,  Android 4.4, Windows Phone 8.1 ili više.

e-zaba za građane i poslovne subjekte

Pristup e-zabi moguć je uz minimalne verzije preglednika MS Internet Explorer 11, Google Chrome 30, Mozilla FireFox 47 i MS Edge 12.

Korisnici e-zaba poslovnog bankarstva s USB Keyem Secure Browser trebaju ažurirati verziju programske podrške na USB Keyu Secure Browser.

Detaljne informacije i upute pročitajte ovdje.


Pitanja i odgovori

Ovdje pitajte i odmah pronađite odgovore iz naše baze najčešćih pitanja

Popularna pitanja

m-zaba i e-zaba za građane i poslovne subjekte: minimalne verzije operativnih sustava i preglednika od 21. rujna

Podsjećamo da su 21. rujna promijenjene  tehnološke pretpostavke za korištenje m-zabe i e-zabe za građane i poslovne subjekte.

m-zaba za građane i poslovne subjekte

m-zabom ćete se moći koristiti ako ste na mobilni uređaj preuzeli verzije operativnih sustava iOS 9.0,  Android 4.4, Windows Phone 8.1 ili više.

e-zaba za građane i poslovne subjekte

Pristup e-zabi moguć je uz minimalne verzije preglednika MS Internet Explorer 11, Google Chrome 30, Mozilla FireFox 47 i MS Edge 12.

Korisnici e-zaba poslovnog bankarstva s USB Keyem Secure Browser trebaju ažurirati verziju programske podrške na USB Keyu Secure Browser.

Detaljne informacije i upute pročitajte ovdje.


Pitanja i odgovori

Ovdje pitajte i odmah pronađite odgovore iz naše baze najčešćih pitanja

Popularna pitanja