X

Stranice zaba.hr koriste ili mogu koristiti kolačiće (cookies). Nastavak upotrebe ovih stranica podrazumijeva vaš pristanak na pohranu i pristup kolačićima.

Više o kolačićima i mogućnostima vlastitih postavki povezanih s njima potražite u našoj Izjavi o privatnosti.

Gotovinski krediti

Print Send

Gotovinski nenamjenski kredit

Uvjeti odobravanja kredita

Korisnici kredita Fizičke osobe koje udovoljavaju uvjet kreditne sposobnosti (moguće je sudužništvo).
Korisnik kredita ne smije biti stariji od 72 godine u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta.
Iznos kredita Od 2.000 EUR do 30.000 EUR
Od 15.000 HRK do 225.000 HRK
Rok otplate Od 37 do 120 mjeseca
Kamatna stopa 1 Rok otplate
 (u mjesecima)
Valuta kredita Korisnik kredita Vrsta
referentne
stope
Varijabilni
dio
(u%)
Fiksni
dio
  
(u%) 
Klijenti
Banke
Ostali
od 37 do 84 EUR 8,26% 8,66% 6M NRS2 za EUR 2,19 6,47
HRK 8,83% 9,23% 6M NRS2 za HRK 1,27      7,96      
od 85 do 120 EUR 8,61% 9,01% 6M NRS2 za EUR 2,19 6,82
HRK 9,08% 9,48% 6M NRS2 za HRK 1,27 8,21
Kamatna stopa je godišnja, promjenjiva i sastoji se od:
  • varijabilnog dijela kamatne stope izraženog kao 6M NRS2 za HRK odnosno 6M NRS2 za EUR, važećeg do 31. prosinca 2015. 
  • fiksnog dijela koji je nepromjenjiv tijekom otplate kredita.
Za klijente Banke (osobe koje imaju redovita primanja na računu u Banci) umanjenje prema diskrecijskoj Odluci          Banke iznosi 0,40 p.p.
Naknada za obradu
kreditnog zahtjeva
1% od iznosa kredita, najviše 1.000 kn
Naknadu za obradu kreditnog zahtjeva moguće je platiti iz sredstava kredita.
Isplata kredita Isplata na račun korisnika kredita
Način otplate Otplata kredita obavlja se u mjesečnim anuitetima u kunama za kredite odobrene u kunama odnosno u kunskoj protuvrijednosti obračunanoj po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja za kredite odobrene uz valutnu klauzulu u EUR.
Uz kredit se ugovara 2

 

  • premija Credit protect osiguranja otplate kredita (paket B ili C) ili
  • ulog u novčane fondove Zagrebačke banke (ZB plus i ZB europlus) ili
  • otkupna vrijednost police osiguranja života ili
  • stambena štednja u Prvoj stambenoj štedionici ili
  • jamstvo fizičke osobe

Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS), kao i utvrđivanje primjene umanjenja za status klijenta provodi se šestomjesečno 1.1. i 1.7. svake godine. Pri tome se primjenjuje NRS koja je posljednja objavljena od strane Hrvatske udruge banaka. Važeću 6M NRS2 za EUR i 6M NRS2 za HRK možete pronaći na www.hub.hr.
Radi osiguranja naplate dospjele tražbine po Ugovoru, sudionici u kreditu (tražitelj kredita, eventualno sudužnik i jamac) popunjavaju Izjavu o zapljeni po pristanku dužnika i Zadužnicu uz solemnizaciju  kod javnog bilježnika.   

Credit protect - osiguranje korisnika gotovinskih kredita

Nepredvidive životne situacije mogu se dogoditi svakome od nas. Izaberite jedan od paketa Credit protect osiguranja kako biste u slučaju neželjenih životnih situacija mogli podmirivati svoje obveze. Za slučaj smrti zbog nezgode ili bolesti osiguravatelj će isplatiti ostatak duga po kreditu, sukladno planu otplate kredita. U slučajevima bolovanja osiguravatelj će preuzeti otplatu mjesečnih anuiteta kredita do maksimalno 12 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do maksimalno 24 mjesečna anuiteta ukupno. U slučajevima otkaza osiguravatelj će preuzeti otplatu mjesečnih anuiteta kredita do maksimalno 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do maksimalno 18 mjesečnih anuiteta ukupno.

Prijevremena konačna otplata kredita

Prijevremenu konačnu otplatu kredita možete obaviti u bilo kojem trenutku otplate kredita, bez plaćanja naknade. Za prijevremenu konačnu otplatu možete iskoristiti sredstva depozita, stambene štednje, novčanih fondova te police osiguranja, ako su ugovorena uz kredit.

Fleksibilnost u otplati kredita

Dospijeće anuiteta je 1. u mjesecu, a korisnik kredita može odabrati datum plaćanja u razdoblju od 1. do 15. u mjesecu.

Osnovna dokumentacija

Reprezentativni primjer gotovinskog nenamjenskog kredita

Valuta kredita

HRK

EUR

Rok otplate kredita (u mjesecima)

84

120

84

120

Status klijenta

DA

DA

Kamatna stopa (godišnje, promjenjiva)

8,83%

9,08%

8,26%

8,61%

Traženi iznos kredita

75.000

10.000

Troškovi uključeni u iznos kredita

NE

NE

Odobreni iznos kredita

75.000

10.000

Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva

750

100

Efektivna kamatna stopa (EKS) 3

9,53%

9,72%

8,91%

9,20%

Mjesečni anuitet

1.200

953

157

125

Kamata za razdoblje otplate kredita

26.370

39.965

3.270

5.020

Ukupan iznos otplate

101.370

114.965  

13.270

15.020

Otplatni plan uz reprezentativni primjer

        Otplatni plan

            Otplatni plan

3  EKS je izračunan s maksimalnim rokom otplate te uz naknadu za obradu kreditnog zahtjeva od 1%. Efektivnom kamatnom stopom (EKS) ukupni troškovi po vašem kreditu (kamata, naknada) izraženi su na jednostavan i razumljiv način kako biste bili u mogućnosti odabrati kredit koji vam najviše odgovara. EKS je vaš alat za usporedbu svih kredita na tržištu - koristite se njime.

Informativni izračun

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih, brzih informacija te se ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.  Za sve dodatne opće informacije o kreditu obratite se u najbližu poslovnicu Zagrebačke banke, ili na besplatni telefon 0800 0024

Detaljne informacije za ostvarenje pojedinog kredita možete dobiti pri podnošenju zahtjeva za kredit u Banci. 
Na vaš zahtjev, Banka će izraditi nacrt ugovora za kredit bez naknade.


ABOUT SSL CERTIFICATES