e-zaba Poslovno bankarstvo

Print Send

Sistemska podrška - Linux OS

Zagrebačka banka prva je u Hrvatskoj omogućila korištenje internetskog bankarstva poslovnim subjektima koji kao operativni sustav na računalima koriste Linux. Obratite se svom voditelju poslovnog bankarstva ili poduzetničkom bankaru te ugovorite e-zaba uslugu.

Programi za rad
 
 
 
Pogonski programi za usb key
 
Safenet Authentication client
 
 
  SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit)
 
 
WebSecTech
 
 
 
 
 
 
 
 
Program za potpisivanje i enkripciju datoteka