Usluga e-Mirovinsko omogućuje elektroničko poslovanje između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i korisnika njihovih usluga. Namijenjena je:

 • poslovnim subjektima za prijavu obveznika i osiguranika
 • fizičkim osobama upisanima u odgovarajući registar za prijavu radnika.

Usluga e-Mirovinsko omogućuje:

 • predaju prijava u sustav mirovinskog osiguranja:

-obrasca eM-1P Prijava o početku osiguranja

-obrasca eM-2P Prijava o prestanku osiguranja

-obrasca eM-3P Prijava o promjeni tijekom osiguranja

-obrasca eM-11P Prijava o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

-obrasca eM-12P Prijava o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

-obrasca eM-13P Prijava o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

 • pregled statusa poslanih e-prijava
 • preuzimanje zaprimljenih e-prijava
 • preuzimanje obavijesti o greškama i razlozima nezaprimanja poslanih e-prijava.

Sadržaj, izgled obrazaca e-prijava i obvezna dokumentacija koja se prilaže pri podnošenju e-prijave propisani su Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Preduvjet za korištenje usluge je dodjela ovlaštenja, za što je potrebno ispuniti Pristupni list. Ispunjeni Pristupni list možete odnijeti u neki od područnih ureda Zavoda ili elektronički potpisati i s e-mail adrese odgovorne osobe poslati na e-mail adresu HZZO-a.
Za dodatne informacije obratite se Hrvatskom zavodu za mirovisnko osiguranje.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetničko bankarstvo