ZB Future 2025 fond s dospijećem (target date ili lifecycle fund), izražen u eurima, osnovan na određeno vrijeme, odnosno dospijeva 30.12.2025. godine. Fondovi s dospijećem u svijetu postoje već skoro dva desetljeća. Specifičnom strategijom žele ostvariti porast uloženih sredstava do datuma dospijeća te stoga imaju dinamičnu razinu rizičnosti. Naime, u početnom razdoblju nastoje povećati vrijednost imovine ulaganjem na dioničkim tržištima koja nude veći prinos, dok se u zadnjim godinama nastoji sačuvati vrijednost sredstava ulaganjem imovine fonda u manje rizičku imovinu na obvezničkim i novčanim tržištima.

Značajke:

  • Cilj je porast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok
  • Diversificirani portfelj financijskih instrumenata poput udjela u fondovima, dionica, obveznica te instrumenata tržišta novca u skladu s ciljanom strukturom portfelja. Ciljana struktura portfelja odnosi se na unaprijed određenu alokaciju ulaganja među pojedinim kategorijama imovine na način da ukupni portfelj tijekom vremena, a prema dospijeću Fonda u 2025. godini postaje sve konzervativniji, odnosno manje rizičan
  • Prvenstveno namijenjen ulagateljima s dugoročnim ulagačkim horizontom koji žele ostvariti porast vrijednosti ulaganja na ciljani datum u budućnosti strategijom Fonda usmjerenom na smanjenje rizičnosti ulaganja protekom vremena.

Prednosti

  1. Uplate i isplate u valuti fonda
  2. Globalno ulaganje ne postoje specijalizacija ni ograničenje po zemljopisnim i/ili industrijskim sektorima
  3. Specifična strategija uz smanjenje rizičnosti ulaganja približavanjem dospijeću
  4. Ulaganjem kroz druge fondove dodatno se povećava diversificiranost te smanjuju rizičnost i troškovi ulaganja
  5. Unaprijed definirano razdoblje ulaganja ovisno o željenom roku svaki fond u nazivu sadržava predviđenu godinu dospijeća
  6. Mogućnost periodičnih isplata nakon dospijeća
  7. Profitabilnost tijekom duljeg roka ulaganja, iznimno velika diversifikacija portfelja, dostupnost kroz fleksibilnost ulaganja različitih iznosa, transparentan prikaz troškova i strukture ulaganja, jednostavan i brz postupak kupnje i prodaje udjela, jednak tretman klijenata bez obzira na rokove i iznose

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetničko bankarstvo