Kredit za financiranje potreba u poljoprivredi

Zagrebačka banka otvorila je novu kreditnu liniju za poljoprivrednike. Kratkoročnim kreditima financirajte sezonske i ugovorene poslove, a dugoročne kredite iskoristite za investicijsko financiranje dugotrajne imovine.

Agrokrediti su namijenjeni za:

 • kupnju sjemena, gnojiva, zaštitnih sredstva
 • nabavu goriva i održavanje poljoprivredne mehanizacije
 • isplatu plaća i podmirenje poreznih obveza
 • kupnju poljoprivrednog i građevinskog zemljišta
 • proširenje ili izgradnju objekata za poljoprivredne djelatnosti
 • nabavu strojeva i poljoprivredne mehanizacije
 • kupnju opreme i teretnih vozila
 • kupnju osnovnog stada i podizanje trajnih nasada
 • ostala obrtna i investicijska ulaganja u poljoprivredi.

Kome su namijenjeni?

 • trgovačkim društvima
 • obrtima
 • fizičkim osobama u slobodnom zanimanju
 • obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • zadrugama

Saznajte više o agrokreditima.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici. Radi pripreme bankara za sastanak u poslovnici molimo unesite OIB.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetnički centar