Za uspješnu prijavu u internetsko bankarstvo (e-zabu) za poslovne subjekte molimo preuzmite odgovarajuću programsku podršku.

Ako imate novi uređaj, molimo da nakon instalacije programske podrške ovdje pokrenete postupak registracije.

U slučaju eventualnih poteškoća obratite nam se putem e-maila ezaba@unicreditgroup.zaba.hr, telefonom na broj 0800 5678 ili +385 1 3789 785 (za pozive iz inozemstva).

 

USB Key 

(za sve vrste USB Key-a)

Programska podrška za rad s uređajem
Programska podrška za potpisivanje, enkripciju i dekripciju datoteka
Programska podrška za preglednike Google Chrome i Edge

ActivClient pametna kartica 

(serijski broj na poleđini ima 20 znamenaka)
Programska podrška za rad s uređajem
Programska podrška za potpisivanje, enkripciju i dekripciju datoteka
Programska podrška za preglednike Google Chrome i Edge
Programska podrška za čitače kartica

Bijeli čitač

Prozirni čitač

Device client pametna kartica 

(serijski broj na poleđini ima 16 znamenaka)
Programska podrška za rad s uređajem
Programska podrška za potpisivanje, enkripciju i dekripciju datoteka
Programska podrška za preglednike Google Chrome i Edge
Programska podrška za čitače kartica

Bijeli čitač

Prozirni čitač

Pomoćni programi