SEPA (eng. Single Euro Payments Area) jest područje u kojemu platitelji mogu zadavati i primati plaćanja u eurima prema jednakim osnovim uvjetima, pravima i obvezama neovisno o tome gdje se nalaze.

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Na cijelom području SEPA-e platne transakcije izvršavaju se u skladu sa standardima, pravilima i postupcima SEPA-e. Standardi SEPA-e odnose se, među ostalim, na formate platnih poruka za elektronička plaćanja (datoteke naloga i datoteke izvoda) te se primjenjuje format platnih poruka ISO 20022 XML (SEPA format). 

SEPA platni instrumenti

1. SEPA kreditni transfer (nalog za plaćanje)
Kreditni je transfer nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platnih usluga kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje na osnovi instrukcije koju daje platitelj.
2. SEPA izravno terećenje
Izravno je terećenje nacionalna platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje kad platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

Osnovni standard SEPA kreditnog transfera i SEPA izravnog terećenja:

  • račun platitelja i primatelja plaćanja definirani su IBAN-om
  • pružatelji platnih usluga (banke) platitelja i primatelja plaćanja definirani su BIC-om
  • platne transakcije obavljaju se u skladu s formatom platnih poruka ISO 20022 XML.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetnički centar