Na tržištu postoje različiti izvedeni financijski instrumenti kojima se možete zaštititi od tečajnih i kamatnih rizika. Za ugovaranje izvedenica potrebno je sklopiti Okvirni ugovor sa Zagrebačkom bankom. Instrumenti koje Zagrebačka banka nudi:

Zaštita od tečajnih rizika

  • Terminske transakcije (FX forward)

FX forward ugovor služi za zaštitu od kratkoročne izloženosti valutnom riziku, Forward ugovor omogućuje kupoprodaju deviza s namirenjem duljim od dva radna dana.
Kod forward ugovora ne plaćaju se dodatni troškovi. Cijena forward ugovora predstavlja razliku kamatnih stopa dvaju valuta koje su predmet ugovora, a koja se pridodaje trenutačnom tržišnom tečaju i na taj način formira tečaj u budućnosti

  • Valutni (FX) swap

Valutni swap je instrument s pomoću kojeg je moguće premošćivanje nelikvidnosti u jednoj valuti na osnovi postojeće likvidnosti u drugoj valuti. To je istodobna promptna kupnja jedne valute i terminska prodaja druge ili promptna prodaja jedne i terminska kupnja druge valute. Terminski tečaj kupoprodaje izračunava se jednako kao i za FX forward.

  • Valutna opcija (Currency Option)

Valutna opcija je ugovor koji kupcu opcije daje pravo, ali ne i obvezu, na izvršenje opcije. Iznos, tečaj ili strike price, valute koje se razmjenjuju i dan izvršenja ili exercise date unaprijed su definirani. Opcija za kupnju ili call opcija kupcu daje pravo na kupnju određene valute, a opcija za prodaju ili put opcija pravo na prodaju određene valute.

Zaštita od kamatnih rizika

  • Interest Rate Swap (zamjena kamatnih stopa)

Zamjena kamatnih stopa podrazumijeva zamjenu varijabilnih kamatnih stopa za fiksne i obrnuto. Instrument služi za upravljanje kamatnom neusklađenošću aktive i pasive tvrtke, zaštitu od porasta kamatnih stopa (zamjena varijabilne kamatne stope na dug za fiksnu) i mogućeg smanjenja kamatnog troška (zamjena fiksne kamatne stope na dug za varijabilnu) u slučaju pada referentnih kamatnih stopa (Libor, Euribor).

  • Terminska transakcija na kamatnu stopu (engl. FRA)

Terminska transakcija na kamatnu stopu ugovor je na osnovi kojeg se jedna ugovorna strana obvezuje isplatiti drugoj ugovornoj strani fiksnu kamatnu stopu za unaprijed određeno razdoblje (tzv. FRA kamatna stopa), a druga ugovorna strana obvezuje se platiti kamatnu stopu koja će biti određena na točno određeni budući dan. Izračunavanje plaćanja zasnivat će se na nominalnom iznosu kao, primjerice, razlika između FRA kamatne stope i tržišne kamatne stope na dan dospijeća. Taj instrument upotrebljava se pri kratkoročnoj izloženosti kamatnom riziku.

  • Međuvalutni kamatni swap (Cross Currency Interest Rate Swap)

Međuvalutni kamatni swap predstavlja ugovor o zamjeni novčanih iznosa u različitim valutama, pri čemu jedna strana tijekom cijelog razdoblja trajanja transakcije periodički plaća drugoj strani fiksne iznose u ugovorenoj valuti (a koji se izračunavaju na temelju fiksnih ili promjenjivih kamatnih stopa na nominalne iznose u ugovorenoj valuti), dok druga strana periodički plaća promjenjive ili fiksne iznose u drugoj valuti (a koji se izračunavaju na temelju promjenjivih kamatnih stopa na nominalne iznose u toj drugoj valuti). Pritom se svi izračuni utvrđuju na temelju ranije ugovorenih nominalnih iznosa obiju valuta. Moguće je ugovoriti i da se u slučaju ovakve vrste swapova na početku ili na kraju vremenskog razdoblja na koje se swap zaključuje zamjenjuju novčani iznosi u visini nominalnih iznosa.


Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetničko bankarstvo

Postavke kolačića

Privole

Prilagođene postavke kolačića

U nastavku možete omogućiti ili onemogućiti korištenje pojedinih kategorija mrežnih kolačića, a svoj izbor možete naknadno promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako niste sigurni, detaljne informacije o kolačićima koje koristimo na zaba.hr stranicama možete pronaći u našoj politici korištenja kolačića.

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Omogućuju pravilan i siguran rad web stranica.


Funkcionalni kolačići

Omogućuju poboljšanja u korištenju web stranica.


Marketinški kolačići

Omogućuju praćenje posjetitelja web stranica te prikupljaju podatke koji se koriste za personalizaciju oglasa i korisničkog iskustva.


Analitički kolačići

Bilježe statističke podatke koji omogućuju unaprjeđenje naših stranica i naš ponude.