Sazivi i odluke skupštine

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 8. srpnja 2020. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave Zagrebačke banke d.d. (Banka) sazvana je Glavna skupština Banke koja će se održati 8. srpnja 2020. s početkom u 11:00 sati u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Jankomir 3/Edukacijski centar, prizemlje.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis - Mirjana Hladika
Životopis - Gianfranco Bisagni

----------------------------------------------------------------

Opoziv sazivanja Glavne skupštine

Respektirajući mjere javnih vlasti koje su donesene s ciljem prevencije epidemije uzrokovane virusom COVID-19 u Hrvatskoj, Uprava Zagrebačke banke d.d. je na svojoj sjednici održanoj 3. travnja 2020. donijela odluku o opozivu sazivanja Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d., koja je sazvana za 8. travnja 2020.

Godišnja glavna skupština Zagrebačke banke d.d. će se sazvati čim to bude razumno moguće u skladu s primjenjivim mjerama javnozdravstvenih vlasti.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave Zagrebačke banke d.d. (Banka) sazvana je Glavna skupština Banke koja će se održati 8. travnja 2020. s početkom u 12:00 sati u hotelu Amadria Park Hotel Capital, Jurišićeva 22, Zagreb.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis kandidatkinje za članicu Nadzornog odbora - Mirjana Hladika

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 13. lipnja 2019. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).

U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave Zagrebačke banke d.d. (Banka) sazvana je Glavna skupština Banke koja će se održati 13. lipnja 2019. s početkom u 12:00 sati u hotelu Amadria Park Hotel Capital, Jurišićeva 22, Zagreb.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 10. travnja 2019. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 10. travnja 2019. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 24. svibnja 2018. održana Glavna skupština Banke na kojoj je donesena odluka, prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlogom odluke, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Obavijest o pripajanju Prve stambene štedionice Zagrebačkoj banci

Zagrebačka banka d.d. ("Zaba") ovim putem obavještava svoje dioničare i klijente, klijente Prve stambene štedionice d.d. ("PSŠ") i cjelokupnu javnost da je Savjet Hrvatske narodne banke ("HNB") na sjednici održanoj dana 10. travnja 2018. godine odobrio pripajanje PSŠ-a Zabi.

Zaba je osnovala PSŠ 1998. godine te je do danas ostala njezin jedini osnivač i dioničar. Pravna posljedica pripajanja bit će prestanak PSŠ-a kao samostalnog pravnog subjekta, uz istovremeno stupanje Zabe kao pravnog sljednika PSŠ-a u sve pravne odnose kojih je PSŠ sudionik.

Radi provedbe pripajanja, Uprave Zabe i PSŠ-a nastavljaju poduzimati sve potrebne pravne radnje, prva od kojih je bila potpisivanje ugovora o pripajanju. Ugovor je dana 18. travnja 2018. predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sljedeći koraci radi provedbe pripajanja su sazivanje glavne skupštine PSŠ-a, koja mora odobriti ugovor o pripajanju, te podnošenje prijava za upis pripajanja nadležnom registarskom sudu. Pripajanje će biti provedeno te će nastupiti svi pravni učinci istog predviđeni zakonom i ugovorom o pripajanju na dan upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisana Zaba.

Klijentima PSŠ-a će tijekom narednih dana biti poslana pisma s obavijesti o namjeravanom pripajanju i njihovim pravima prije i nakon pripajanja. Sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima, budući da je Zaba imatelj svih dionica PSŠ, za pripajanje se ne traži odobrenje glavne skupštine Zabe, osim ako to zahtijevaju dioničari Zabe čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio (5 %) temeljnog kapitala Zabe. Slijedom navedenog, ovim se putem obavještavaju ti dioničari Zabe da svoje zahtjeve za sazivanje glavne skupštine Zabe, koja bi odlučivala o odobrenju ugovora o pripajanju PSŠ Zabi, mogu uputiti na adresu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Ako održavanje glavne skupštine Zabe ne bude zatraženo, dioničari Zabe će moći ostvariti uvid u dokumentaciju iz članka 517. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima pripremljenu za potrebe ovog konkretnog pripajanja u poslovnim prostorijama Zabe u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakim radnim danom od 8 do 18 sati te subotom od 8 do 12 sati. Uvid će biti omogućen u razdoblju od mjesec dana prije održavanja glavne skupštine PSŠ-a.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 24. svibnja 2018. s početkom u 11:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 11. travnja 2018. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 11. travnja 2018. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 25. siječnja 2018. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 25. siječnja 2018. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - gđa. N. Ozelgin
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Marcucci
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Schilk
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Maccario
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Metze
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Gulin
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Hampel
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Collina
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - gđa. Demetriou

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima