Sazivi i odluke skupštine

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 25. siječnja 2018. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 25. siječnja 2018. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - gđa. N. Ozelgin
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Marcucci
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Schilk
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Maccario
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Metze
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Gulin
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Hampel
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Collina
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - gđa. Demetriou

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 8. lipnja 2017. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 8. lipnja 2017. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Marcucci
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Schilk

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 19. travnja 2017. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donesene sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 19. travnja 2017. s početkom u 12 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u Zagrebu.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. održana 16. lipnja 2016.

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 16. lipnja 2016. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Pod toč. 1. dnevnog reda donijeta je O D L U K A o primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

I.
Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.:
1. Erich Hampel, predsjednik Nadzornog odbora
2. Jakša Barbić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Franco Andreetta, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
4. Fabrizio Onida
5. Emilio Terpin
6. Jürgen Kullnigg
7. Christoph Metze
8. Savoula Demetriou,
primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod toč. 2. dnevnog reda donijeta je O D L U K A o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i o izboru člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
I.
Utvrđuje se da je na temelju dane ostavke, g. Robertu Zadrazilu, s danom 25. travnja 2016. prestalo članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d.
II.
Za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., umjesto g. Roberta Zadrazila, predložen je g. Romeo Collina, glavni direktor za operativne poslove, UniCredit Bank Austria AG, Beč.
Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., g. Romeo Collina smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
III.
Za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., umjesto g. Roberta Zadrazila, bira se g. Romeo Collina, glavni direktor za operativne poslove, UniCredit Bank Austria AG, Beč.
IV.
Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka tekućeg mandata ostalih članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabranih odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. održane 30. siječnja 2014., uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, odnosno do 10. svibnja 2018.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti da g. Romeo Collina obavlja funkciju člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i ova će Odluka stupiti na snagu danom prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja:
Rezultati glasovanja po točkama - 1
Rezultati glasovanja po točkama - 2

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. stavak 1. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (Banka) je 6. svibnja 2016. donijela Odluku broj 16503/16 o sazivanju Glavne skupštine koja će se održati 16. lipnja 2016. s početkom u 12 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, u Zagrebu.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Collina

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 28. travnja 2016. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donijete sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.
Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je u Narodnim novinama broj 23 od 16. ožujka 2016., na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).
U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave Zagrebačke banke d.d. (Banka) sazvana je Glavna skupština Banke koja će se održati 28. travnja 2016. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 10. prosinca 2015. održana Glavna skupština Banke na kojoj je donijeta Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.,  prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlogom odluke, objavljen je u Narodnim novinama broj 121 od 4. studenoga 2015., na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze,  u Službenom registru propisanih informacija  (HANFA) te u medijima (HINA).

U skladu s čl. 286. st. 2. i st.  6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave sazvana je Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. koja će se održati 10. prosinca 2015. s početkom u 12 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Bianchi
Životopis kandidata za člana Nadzornog odbora - g. Maccario

--------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 11. lipnja 2015. održana Glavna skupština Banke na kojoj je donijeta odluka, prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlogom odluke, objavljen je u Narodnim novinama broj 49 od 6. svibnja 2015., na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija  (HANFA) te u medijima (HINA).

U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave Zagrebačke banke d.d. (Banka) sazvana je Glavna skupština Banke koja će se održati 11. lipnja 2015. s početkom u 12 sati u Esplanade Zagreb Hotelu, Mihanovićeva 1, Zagreb.
Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, prijedlozi odluka i ostali skupštinski materijali

----------------------------------------------------------------

Rezultati glasovanja

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 23. travnja 2015. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donijete sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je u Narodnim novinama broj 27 od 11. ožujka 2015., na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), te u medijima (HINA).

U skladu s čl. 286. st. 2. i st. 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja.

----------------------------------------------------------------

Saziv Skupštine

Odlukom Uprave Zagrebačke banke d.d. (Banka) sazvana je Glavna skupština Banke koja će se održati 23. travnja 2015. s početkom u 12 sati u Hotelu Esplanade Zagreb, Mihanovićeva 1, Zagreb.
Poziv dioničarima za sudjelovanje te dnevni red Skupštine s prijedlozima odluka i ostali skupštinski materijali