Zagrebačka banka izdaje

Posebna izdanja

  • Monografija Banke - povodom obilježavanja 100 godina od početka rada Gradske štedionice, prethodnice Zagrebačke banke, izdana je monografija s posebnim naglaskom na rad Banke proteklih 25 godina
  • Financijska početnica - edukativna publikacija za mlade o upravljanju vlastitim financijama i mogućnostima koje pruža Zagrebačka banka
  • UniCredit u Srednjoj i istočnoj Europi i Hrvatskoj - ​korporativna brošura donosi kratki pregled poslovanja UniCredita s naglaskom na Srednju i istočnu Europu te Hrvatsku

Interna publikacija

Zdrava kuharica - povodom proslave Dana zdravlja 2010. kreirali su je zaposlenici Zagrebačke banke

Publikacije UniCredit Grupe

  • Integrated Report - izvještaj o financijskim pokazateljima i pokazateljima održivog razvoja koji se fokusira na poslovanje, strategiju i razvoj UniCredita
  • East Global Geopolitics - dvomjesečni časopis specijaliziran za ekonomiju, politiku i internacionalnu kulturu
  • Uninews - portal UniCredita koji donosi pregled odabranih vijesti o raznim temama (informacije, članci, komentari i pregled razvoja UniCredita)

Portali UniCredit Grupe

CIB Global homepage - pregled UniCreditove prisutnosti širom svijeta, pregled proizvoda i usluga za korporativne i klijente investicijskog bankarstva te korisni kontakti

Publikacije Hrvatske narodne banke

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga - Europska komisija objavila je standardiziranu elektroničku brošuru za sve države EU u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije, a Hrvatska narodna banka ju je objavila na hrvatskom jeziku.