Zagrebačka banka d.d. – Kodeks korporativnog upravljanja za 2022.

25.04.2023.

Ovim putem obavještavamo da je Zagrebačka banka d.d. objavila Upitnik o usklađenosti Kodeksa korporativnog upravljanja za 2022. godinu.

Navedeni upitnik dostupan je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Zagrebačke banke d.d., u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Originalni dokument možete vidjeti/preuzeti klikom na PDF