Na tržištu postoje različiti izvedeni financijski instrumenti kojima se možete zaštititi od tečajnih i kamatnih rizika. Za ugovaranje izvedenica potrebno je sklopiti Okvirni ugovor sa Zagrebačkom bankom. Instrumenti koje Zagrebačka banka nudi:

Zaštita od tečajnih rizika

  • Terminske transakcije (FX forward)

FX forward ugovor služi za zaštitu od kratkoročne izloženosti valutnom riziku, Forward ugovor omogućuje kupoprodaju deviza s namirenjem duljim od dva radna dana.
Kod forward ugovora ne plaćaju se dodatni troškovi. Cijena forward ugovora predstavlja razliku kamatnih stopa dvaju valuta koje su predmet ugovora, a koja se pridodaje trenutačnom tržišnom tečaju i na taj način formira tečaj u budućnosti

  • Valutni (FX) swap

Valutni swap je instrument s pomoću kojeg je moguće premošćivanje nelikvidnosti u jednoj valuti na osnovi postojeće likvidnosti u drugoj valuti. To je istodobna promptna kupnja jedne valute i terminska prodaja druge ili promptna prodaja jedne i terminska kupnja druge valute. Terminski tečaj kupoprodaje izračunava se jednako kao i za FX forward.

  • Valutna opcija (Currency Option)

Valutna opcija je ugovor koji kupcu opcije daje pravo, ali ne i obvezu, na izvršenje opcije. Iznos, tečaj ili strike price, valute koje se razmjenjuju i dan izvršenja ili exercise date unaprijed su definirani. Opcija za kupnju ili call opcija kupcu daje pravo na kupnju određene valute, a opcija za prodaju ili put opcija pravo na prodaju određene valute.

Zaštita od kamatnih rizika

  • Interest Rate Swap (zamjena kamatnih stopa)

Zamjena kamatnih stopa podrazumijeva zamjenu varijabilnih kamatnih stopa za fiksne i obrnuto. Instrument služi za upravljanje kamatnom neusklađenošću aktive i pasive tvrtke, zaštitu od porasta kamatnih stopa (zamjena varijabilne kamatne stope na dug za fiksnu) i mogućeg smanjenja kamatnog troška (zamjena fiksne kamatne stope na dug za varijabilnu) u slučaju pada referentnih kamatnih stopa (Libor, Euribor).

  • Terminska transakcija na kamatnu stopu (engl. FRA)

Terminska transakcija na kamatnu stopu ugovor je na osnovi kojeg se jedna ugovorna strana obvezuje isplatiti drugoj ugovornoj strani fiksnu kamatnu stopu za unaprijed određeno razdoblje (tzv. FRA kamatna stopa), a druga ugovorna strana obvezuje se platiti kamatnu stopu koja će biti određena na točno određeni budući dan. Izračunavanje plaćanja zasnivat će se na nominalnom iznosu kao, primjerice, razlika između FRA kamatne stope i tržišne kamatne stope na dan dospijeća. Taj instrument upotrebljava se pri kratkoročnoj izloženosti kamatnom riziku.

  • Međuvalutni kamatni swap (Cross Currency Interest Rate Swap)

Međuvalutni kamatni swap predstavlja ugovor o zamjeni novčanih iznosa u različitim valutama, pri čemu jedna strana tijekom cijelog razdoblja trajanja transakcije periodički plaća drugoj strani fiksne iznose u ugovorenoj valuti (a koji se izračunavaju na temelju fiksnih ili promjenjivih kamatnih stopa na nominalne iznose u ugovorenoj valuti), dok druga strana periodički plaća promjenjive ili fiksne iznose u drugoj valuti (a koji se izračunavaju na temelju promjenjivih kamatnih stopa na nominalne iznose u toj drugoj valuti). Pritom se svi izračuni utvrđuju na temelju ranije ugovorenih nominalnih iznosa obiju valuta. Moguće je ugovoriti i da se u slučaju ovakve vrste swapova na početku ili na kraju vremenskog razdoblja na koje se swap zaključuje zamjenjuju novčani iznosi u visini nominalnih iznosa.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Odaberite poduzetničko bankarstvo

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima