SEPA (eng. Single Euro Payments Area) jest područje u kojemu platitelji mogu zadavati i primati plaćanja u eurima prema jednakim osnovim uvjetima, pravima i obvezama neovisno o tome gdje se nalaze.

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a (uključujući Monako i San Marino), članice Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norvešku) te Švicarsku.

Na cijelom području SEPA-e platne transakcije izvršavaju se u skladu sa standardima, pravilima i postupcima SEPA-e. Standardi SEPA-e odnose se, među ostalim, na formate platnih poruka za elektronička plaćanja (datoteke naloga i datoteke izvoda) te se primjenjuje format platnih poruka ISO 20022 XML (SEPA format).

SEPA platni instrumenti

1. SEPA kreditni transfer (nalog za plaćanje)
Kreditni je transfer nacionalna ili prekogranična platna* usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platnih usluga kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje na osnovi instrukcije koju daje platitelj.
* prekogranična platna transakcija je platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih se jedan pružatelj platnih usluga nalazi u Republici Hrvatskoj, a drugi u drugoj državi članici EU, državi članici Europskog gospodarskog prostora ili u zemlji u kojoj se primjenjuje europsko zakonodavstvo (platne transakcije u zemlje koje nisu članice EU niti Europskog gospodarskog prostora nisu prekogranične platne transakcije)

2. SEPA izravno terećenje

Izravno je terećenje nacionalna platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje kad platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

Osnovni standard SEPA kreditnog transfera i SEPA izravnog terećenja:

  • račun platitelja i primatelja plaćanja definirani su IBAN-om
  • pružatelji platnih usluga (banke) platitelja i primatelja plaćanja definirani su BIC-om
  • platne transakcije obavljaju se u skladu s formatom platnih poruka ISO 20022 XML.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt

Postavke kolačića

Privole

Prilagođene postavke kolačića

U nastavku možete omogućiti ili onemogućiti korištenje pojedinih kategorija mrežnih kolačića, a svoj izbor možete naknadno promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako niste sigurni, detaljne informacije o kolačićima koje koristimo na zaba.hr stranicama možete pronaći u našoj politici korištenja kolačića.

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Omogućuju pravilan i siguran rad web stranica.


Funkcionalni kolačići

Omogućuju poboljšanja u korištenju web stranica.


Marketinški kolačići

Omogućuju praćenje posjetitelja web stranica te prikupljaju podatke koji se koriste za personalizaciju oglasa i korisničkog iskustva.


Analitički kolačići

Bilježe statističke podatke koji omogućuju unaprjeđenje naših stranica i naš ponude.