Zaštita od tržišnih rizika

Saznajte koji su najčešći tržišni rizici kojima možete biti izloženi.

Najčešći tržišni rizici kojima možete biti izloženi jesu rizik od promjene tečaja i rizik od promjene kamatnih stope. Oba rizika mogu negativno utjecati na novčani tok i otežati planiranje poslovanja.
Tečajni rizik može dovesti do pada kunske vrijednosti potraživanja ili neke druge imovine izražene u stranoj valuti ili do povećanja obaveze za plaćanje u stranoj valuti. Tečajnom riziku posebno su izloženi uvoznici i izvoznici.
Kamatnom riziku najčešće su izloženi dužnici s kreditima uz varijabilnu kamatnu stopu (EURIBOR ili LIBOR). Porast referentne stope može dovesti do povećanja plaćanja za kamate kod kredita s varijabilnom kamatnom stopom.
Više o zaštiti od tržišnih rizika pročitajte ovdje.

Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt