EU fondovi

Informacije o fondovima EU te drugim srodnim temama

Naša asistencija

Za sve koji sudjeluju na javnim natječajima za pružanje usluga, nabavu roba i izvođenje radova, ali i za one koje sudjeluju na javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstva iz EU fondova i nacionalnih fondova Banka nudi niz proizvoda. Pročitajte više