ZB Future 2040 - fond s dospijećem (target date ili lifecycle fund), izražen u eurima, osnovan na određeno vrijeme, odnosno dospjeće fonda je 30.12. 2040. godine. Fondovi s dospijećem u svijetu postoje već skoro dva desetljeća. Specifičnom strategijom žele ostvariti porast uloženih sredstava do datuma dospijeća te stoga imaju dinamičnu razinu rizičnosti. Naime, u početnom razdoblju nastoje povećati vrijednost imovine ulaganjem na dioničkim tržištima koja nude veći prinos, dok se u zadnjim godinama nastoji sačuvati vrijednost sredstava ulaganjem imovine fonda u manje rizičku imovinu na obvezničkim i novčanim tržištima.

Značajke:

 • Cilj je porast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok
 • Diversificirani portfelj financijskih instrumenata poput udjela u fondovima, dionica, obveznica te instrumenata tržišta novca u skladu s ciljanom strukturom portfelja. Ciljana struktura portfelja odnosi se na unaprijed određenu alokaciju ulaganja među pojedinim kategorijama imovine na način da ukupni portfelj tijekom vremena, a prema dospijeću Fonda u 2040. godini postaje sve konzervativniji, odnosno manje rizičan
 • Prvenstveno namijenjen ulagateljima s iznimno dugoročnim ulagačkim horizontom koji žele ostvariti porast vrijednosti ulaganja na ciljani datum u budućnosti strategijom Fonda usmjerenom na smanjenje rizičnosti ulaganja protekom vremena.

Prednosti

 1. Uplate i isplate u valuti fonda
 2. Globalno ulaganje ne postoje specijalizacija ni ograničenje po zemljopisnim i/ili industrijskim sektorima
 3. Specifična strategija uz smanjenje rizičnosti ulaganja približavanjem dospijeću
 4. Ulaganjem kroz druge fondove dodatno se povećava diversificiranost te smanjuju rizičnost i troškovi ulaganja
 5. Unaprijed definirano razdoblje ulaganja ovisno o željenom roku svaki fond u nazivu sadržava predviđenu godinu dospijeća
 6. Mogućnost periodičnih isplata nakon dospijeća
 7. Profitabilnost kroz dulji rok ulaganja, iznimno velika diversifikacija portfelja, dostupnost kroz fleksibilnost ulaganja različitih iznosa, transparentan prikaz troškova i strukture ulaganja, jednostavan i brz postupak kupnje i prodaje udjela, jednak tretman klijenata bez obzira na rokove i iznose


Zagrebačka banka osobne podatke unesene u donji obrazac obrađuje u svrhu ugovaranja sastanka u poslovnici banke i čuva 30 dana. Predlažemo da unesete OIB kako bi temeljem podataka kojima banka raspolaže bankar pripremio najbolje financijske ponude za vas.
Više o tome pročitajte u Informacijama o obradi osobnih podataka.

Naziv tvrtke *

OIB tvrtke *

Vaši podaci za kontakt