U UniCreditu uvijek potičemo svoje zaposlenike, vanjske suradnike i poslovne partnere da ostvaruju poslovne ciljeve u skladu sa zakonom i načelima transparentnosti, informiranim upravljanjem i poslovnom etikom.

Saznajte više na internetskim stranicama UniCredit Grupe.

Statut


Statut je temeljni pravni akt Zagrebačke banke kao dioničkog društva.
Statutom se, između ostaloga, uređuju osnovna pravila o njenom temeljnom kapitalu i izdanim dionicama, pravni položaj njenih dioničara, te osnovni ustroj Zagrebačke banke, ovlasti i odgovornosti njenih organa.

Statut Zagrebačke banke

Politike i dokumenti


Kodeks profesionalnog postupanja


Kodeks profesionalnog postupanja sadrži načela kojih su se dužni pridržavati svi radnici i treće strane partneri Grupe UniCredit (dobavljači, posrednici, vezani zastupnici i sl.) u cilju osiguranja visokih standarda profesionalnog ponašanja te integriteta u obavljanju aktivnosti unutar Grupe UniCredit ili za Grupu UniCredit.

Kodeks profesionalnog postupanja

Nulta stopa tolerancije prema koruptivnim djelima


Grupa UniCredit, čija je članica Zagrebačka banka d.d., ima nultu stopu tolerancije prema koruptivnim djelima bilo kojeg oblika. Načela i pravila za identificiranje i sprječavanje potencijalnih koruptivnih djela utvrđena su Globalnom politikom Sprječavanje korupcije.

Radi upravljanja rizikom korupcije Grupa propisuje i dodatne uvjete za davanje ili primanje darova i/ili reprezentacija.

Sprječavanje korupcije - Politika praćenja na razini Grupe