Prigovori, prijedlozi, pohvale

Predložite promjene, ovdje smo da bismo bili bolji za vas.

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu sa Zagrebačkom bankom povrijeđeno ili uskraćeno neko pravo, predlažemo da događaj/situaciju prvo pokušate riješiti u izravnom usmenom obraćanju zaposlenicima u poslovnicama. U većini slučajeva sporna situacija tako može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Ako niste dobili potrebna pojašnjenja u usmenom kontaktu sa zaposlenicima Banke ili se ne želite usmenim putem obratiti zaposlenicima, možete uputiti Banci pisani prigovor koji treba sadržavati najmanje:

  • osobne podatke klijenta
  • detaljan opis događaja/situacije ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a predmet su i dokaz osnovanosti prigovora
  • adresu za dostavu odgovora
  • poželjno je prilikom podnošenja prigovora navesti svoj datum rođenja ili OIB ili broj računa u Banci.


Banka će se očitovati u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, osim ako je zakonskim propisom, za pojedinu uslugu propisan drugačiji rok. U slučaju da prigovor ne sadrži sve potrebne podatke za postupanje, od podnositelja prigovora zatražit će se njegova nadopuna.

Ako nas pohvalite, radovat će nas! Cijenit ćemo pohvalu koja nama daje poticaj da budemo još bolji.