Informacije o obradi podataka - rješavanje prigovora

U skladu s odredbama članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještavamo Vas o sljedećem:

I. Voditelj obrade osobnih podataka je Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473 (e-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr, tel.: 01 3773 333) (dalje: Banka) te Vam je Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan na adresi: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@unicreditgroup.zaba.hr.

II. Vaši osobni podaci (ime i prezime, poštanska adresa i/ili e-mail adresa i/ili OIB) koje pružate Banci prilikom podnošenja prigovora bit će obrađivani u svrhu odgovaranja na Vaš prigovor upućen Banci, a sve temeljem pravne obveze Banke sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim mjerodavnim propisima koji uređuju područje prigovora kao zakonitoj osnovi obrade predmetnih osobnih podataka. Više informacija o obradi osobnih podataka od strane Banke možete pronaći na https://www.zaba.hr/home/informacije-o-obradi-osobnih-podataka-od-strane-zagrebacke-banke-dd.

III. Vaši osobni podaci pruženi Banci prilikom podnošenja prigovora mogu biti dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci kao primatelju podataka, odnosno kao nadležnom nadzornom tijelu za domenu Prigovora.

IV. Banka će Vaše osobne podatke zaprimljene radi postupanja po prigovoru obrađivati sukladno zakonskom roku predviđenom za odgovor na prigovor te čuvati još najmanje 11 godina od isteka godine u kojoj je prigovor riješen.

V. U svakom trenutku možete koristiti prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno pravo na pristup osobnim podacima; ispravak ili brisanje osobnih podataka; ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka koja možete ostvariti dolaskom u bilo koju poslovnicu Banke te putem e-poslovnice u slučaju da ste korisnik usluge e-zaba. E-poslovnici Banke možete pristupiti i putem m-zabe ako uz m-zabu imate ugovorenu i uslugu e-zaba te tako ostvariti svoja prava. Preduvjet za ostvarenje prava je jedino Vaša nedvojbena identifikacija. Također, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr, tel.: 00385 (0)1 4609-000, fax: 00385 (0)1 4609-099.

VI. Vaši osobni podaci dani prilikom podnošenja prigovora potrebni su Banci kako bi mogla identificirati i/ili lakše identificirati (OIB) tko je uputio prigovor, odnosno odgovoriti na Vaš prigovor. U slučaju da niste pružili potrebne podatke, Banka neće biti u mogućnosti postupiti po Vašem prigovoru.