Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

24.07.2018.

Obavještavamo vas da su od 28. srpnja 2018. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja).

Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni su zbog usklađivanja s novim Zakonom o platnom prometu, Općom uredbom o zaštiti podataka te zbog implementacije novih funkcionalnosti e-zaba poslovnog bankarstva (e-zabaPS) i m-zaba poslovnog bankarstva (m-zabaPS).

Izmjene i dopune u dijelu Pojmovnika odnose se na izmjene postojećih i dodavanje novih pojmova u skladu s novim Zakonom o platnom prometu te, u dijelu koji se odnosi na korištenje kvalificiranih elektroničkih potpisa i kvalificiranih elektroničkih pečata, u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (u daljnjem tekstu: eIDAS).

Izmijenjenim poglavljem „Odgovornosti Banke“ u skladu s novim Zakonom o platnom prometu isključena odgovornost korisnika za izvršenu platnu transakciju koja je posljedica korištenja izgubljenog ukradenog sredstva za identifikaciju i autorizaciju ili posljedica druge zlouporabe sredstva za identifikaciju i autorizaciju u slučaju da korisnik dokaže:
a) da gubitak, krađu ili zlouporabu sredstva za identifikaciju i autorizaciju nije mogao otkriti prije izvršenja neautorizirane platne transakcije, ili
b) da je neautorizirana platna transakcija posljedica radnje ili propusta Banke i/ili njezinih zaposlenika, zastupnika ili osoba kojima je Banka eksternalizirala svoje aktivnosti, ili
c) da mu Banka nije omogućila da je obavijesti o gubitku, krađi  ili  zlouporabi  sredstva za identifikaciju i autorizaciju, ili
d) da je Banka izvršila platnu transakciju bez prethodno provedene pouzdane autentifikacije.

Korisnik je i u navedenim slučajevima u cijelosti odgovoran za izvršenu platnu transakciju ako je ona posljedica njegova prijevarnog postupanja ili posljedica toga što nije namjerno ili zbog krajnje nepažnje ispunio neku od obveza koje se odnose na korištenje sredstva za identifikaciju i autorizaciju i/ili zaštitu personaliziranih sigurnosnih vjerodajnica.

Novi Opći uvjeti poslovanja usklađeni su i s Općom uredbom o zaštiti podataka tako što se primjenjuju zajedno s Informacijama o obradi osobnih podataka od strane Zagrebačke banke d.d. i Izjavom o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama Zagrebačke banke d.d.

Osim zakonski uvjetovanih izmjena, novi Opći uvjeti poslovanja omogućuju i implementaciju novih funkcionalnosti e-zabePS i m-zabePS.

Tako je novim Općim uvjetima poslovanja predviđena mogućnost dodjele novog ovlaštenje za rad u m-zabiPS pod nazivom „zastupnik u m-zaba poslovnom bankarstvu“. Zastupnik u m-zabiPS ovlašten je, jednako kao krajnji korisnik e-zabePS s ovlaštenjem „zastupnik u e-zabiPS“, koristiti se svim uslugama i obavljati sve transakcije koje Banka omogući korisniku putem tog direktnog kanala, izuzev onih usluga i transakcija za koje je to predviđeno Općim uvjetima poslovanja ili korisničkom uputom.

S obzirom na to da se obje vrste ovlaštenja mogu dodijeliti samo zakonskim zastupnicima koji su upisani u pouzdani javni registar, Općim uvjetima poslovanja predviđena je mogućnost da se ovlaštenje zastupnika u m-zabiPS može dodijeliti automatski, bez posebne dodjele tog ovlaštenja od strane korisnika, krajnjem korisniku s ovlaštenjem zastupnika u e-zabiPS koji je ujedno ovlašten za rad u m-zabiPS, i obratno, da se ovlaštenje zastupnika u e-zabiPS može automatski dodijeliti krajnjem korisniku s ovlaštenjem zastupnika u m-zabiPS koji je ujedno ovlašten za rad u e-zabiPS.

Kako bi se pravnim osobama omogućilo da putem e-zabePS i m-zabePS sklapaju ugovore i obavljaju transakcije za koje je prema pozitivnim propisima potreban pismeni oblik, novi Opći uvjeti poslovanja u tu svrhu predviđaju mogućnost ugovaranja i korištenja kvalificiranog elektroničkog pečata koji se temelji na kvalificiranom certifikatu za elektronički pečat koji je Banka izdala korisniku na temelju posebnog ugovora.

Prema eIDAS-u kvalificirani elektronički pečat podrazumijeva cjelovitost podataka i točnost izvora podataka (tj. identitet korisnika) s kojima je povezan, pa u tom pogledu kvalificirani elektronički pečat pravne osobe ima jednaku pravnu snagu kao i kvalificirani elektronički potpis fizičke osobe.

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

Više informacija dostupno je u svim poslovnicama Banke i na info telefonu 0800 00 24.


Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima