Novosti u ponudi gotovinskih kredita od 1. ožujka 2023.

27.02.2023.

Od 1. ožujka 2023. u ponudi su novi uvjeti gotovinskih nenamjenskih kredita.

Nove visine kamatnih stopa kao i pregled ročnosti, iznosa i instrumenata osiguranja prikazani su u Općim informacijama u nastavku.

Opće informacije o gotovinskim kreditima