Obavijest o izmjenama i dopunama općih uvjeta poslovanja i izmjena i dopuna Odluke o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d.

24.03.2023.

Obavještavamo Vas da će od 30. lipnja 2023. biti u primjeni izmjene i dopune sljedećih dokumenata:

  • Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača, osim odredbe 2.18.4. za prekogranični instant priljev u eurima, koja se primjenjuje od 24. lipnja 2023.
  • Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica za potrošače
  • Tarife naknada u poslovanju s fizičkim osobama i Izvatka iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kanala

Također, izmjena Satnice zaprimanja i izvršenja naloga u primjeni je od 24. lipnja 2023.

U nastavku navodimo koje su to izmjene u uvjetima, a koje su važne za Vas:

U svim navedenim općim uvjetima za debitne i kreditne kartice promijenjena je logika konverzije za transakcije uplate na karticu. Umjesto prodajnog tečaja ugovoreno je da se primjenjuje kupovni tečaj za devize s kartične tečajne liste. Također u svim navedenim općim uvjetima dodani su razlozi zbog kojih Banka može izmijeniti bilo koju odredbu Općih uvjeta poslovanja kada za to postoje objektivni razlozi koji to opravdavaju (npr. promjene ili dopune poslovnih procesa proizašlih iz tehničko-tehnoloških razloga, donošenje ili promjene mjerodavnih propisa i/ili Sankcija, promjena tržišnih uvjeta).

U Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima potrošača:

  • dodaje se nova točka „Dopušteno prekoračenje“ koja opisuje osnovne uvjete proizvoda te usklađenja i izmjene u svim drugim dijelovima Općih uvjeta, a koji se odnose na novi proizvod Dopušteno prekoračenje i izmjene postojećeg proizvoda Prešutno prekoračenje;
  • dopunjeni su uvjeti na način da se točno navode nazivi drugih Općih uvjeta poslovanja koji se primjenjuju zajedno s predmetnim Općim uvjetima;
  • uvodi se mogućnost zaprimanja instant prekograničnih priljeva u valuti eur;
  • dodaju se pravila konverzije kod transakcija uplata na karticu, primjenom kupovnog tečaja

U Općim uvjetima za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica za potrošače detaljno je opisano trenutno postupanje s uplatama na račun revolving kredita te novo postupanje koje će biti u primjeni od 30.9.2023. kada će sve uplate na kreditnu partiju izravno odobravati račun revolving kredita.

U tarifi naknada za usluge Banke uveli smo sljedeće izmjene:

  • uvodi se novi tarifni stavak koji omogućuje ugovaranje izravnog terećenja za otplatu kredita i troškova po kreditnim karticama Banke putemon-linebankarstva (m-zaba), bez naplate naknade;
  • navode se napomene u dijelu uključivanja prekograničnih platnih transakcija u eurima u besplatne transakcije za korisnike paketiranih usluga i Osnovnih računa;
  • brišu se naknade za ulaganja u fondove ZB Investa budući da se one već nalaze u dokumentima ZB Investa.

Satnica zaprimanja i izvršenja naloga ažurira se na način da je omogućeno zaprimanje i prekograničnih instant priljeva u valuti eur.

Ako imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena i dopuna uvjeta poslovanja, molimo nazovite na telefon 0800 00 24, pišite nam na e-mail zaba@unicreditgroup.zaba.hr. Ako ne prihvaćate predložene izmjene, molimo da nas o tome obavijestite pisanim putem najkasnije do 29. lipnja 2023., izuzev ako ne prihvaćate predložene izmjene koje se odnose na odredbu Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima potrošača 2.18.4. za prekogranični instant priljev u eurima i Satnicu zaprimanja i izvršavanja naloga potrošača, također nas pisanim putem obavijestite najkasnije do 23. lipnja 2023., u protivnom smatramo da ste suglasni s prijedlogom izmjena i dopuna. Primanjem obavijesti o neprihvaćanju predloženih izmjena i dopuna smatrat će se da je ugovor u odnosu na koji niste prihvatili izmjene otkazan i prestaje najkasnije s danom stupanja na snagu predloženih izmjena. Banka u tom slučaju neće naplatiti naknadu za otkaz.

Satnica zaprimanja i izvršenja naloga ažurira se na način da je omogućeno zaprimanje i prekograničnih instant priljeva u valuti eur.
Postavke kolačića

Privole

Prilagođene postavke kolačića

U nastavku možete omogućiti ili onemogućiti korištenje pojedinih kategorija mrežnih kolačića, a svoj izbor možete naknadno promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako niste sigurni, detaljne informacije o kolačićima koje koristimo na zaba.hr stranicama možete pronaći u našoj politici korištenja kolačića.

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Omogućuju pravilan i siguran rad web stranica.


Funkcionalni kolačići

Omogućuju poboljšanja u korištenju web stranica.


Marketinški kolačići

Omogućuju praćenje posjetitelja web stranica te prikupljaju podatke koji se koriste za personalizaciju oglasa i korisničkog iskustva.


Analitički kolačići

Bilježe statističke podatke koji omogućuju unaprjeđenje naših stranica i naš ponude.