Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

16.04.2020.

Obavještavamo vas da će dana 29. travnja 2020. stupiti na snagu novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) koji će zamijeniti postojeće Opće uvjete poslovanja u primjeni od 14. lipnja 2019. godine.

Opći uvjeti poslovanja dopunjeni su u dijelu usluga kojima se poslovni subjekti korisnici usluga e-zaba poslovno bankarstvo (u daljnjem tekstu: e-zabaPS) i m-zaba poslovno bankarstvo (u daljnjem tekstu: m-zabaPS) mogu koristiti i putem drugih ovlaštenih pružatelja platnih usluga sukladno zahtjevima i standardima otvorenog bankarstva.

Izmijenjenim Općim uvjetima poslovanja definirana su ovlaštenja pojedinih krajnjih korisnika e-zabePS i m-zabePS koji su, ovisno o vrsti dodijeljenog ovlaštenja za rad u e-zabiPS odnosno m-zabiPS, ovlašteni:

  • nalog za plaćanje koji je podnesen putem pružatelja usluge iniciranja plaćanja (tzv. PISP) autorizirati putem namjenskog sučelja Banke, ili
  • pristupati informacijama o platnim uslugama koje su povezane s transakcijskim računima korisnika otvorenim u Banci putem pružatelja usluge informiranja o računu (tzv. AISP), ili
  • putem pružatelja platnih usluga koji izdaje platni instrument na temelju kartice (tzv. CBPII) dati Banci suglasnost da odgovara na upite o raspoloživosti sredstava na transakcijskim računima korisnika otvorenim u Banci.

Da bi se ovlašteni krajnji korisnici e-zabePS i m-zabePS mogli koristiti navedenim ovlaštenjima, Banka ih prethodno mora pouzdano autentificirati. Sigurnosni zahtjevi i mjere koje Banka mora primjenjivati prilikom pouzdane autentifikacije korisnika platnih usluga, kao i prilikom razmjene podataka s drugim pružateljima platnih usluga putem kojih korisnici e-zabePS i/ili m-zabePS koriste platne usluge Banke i pristupaju svojim računima i informacijama po svojim računima otvorenima u Banci, propisani su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/389.

Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni su na način da su dodane odredbe koje se odnose na:

Izmjene i dopune u dijelu Određivanje i promjena Krajnjih korisnika i njihovih ovlaštenja

  • Krajnji korisnik kojemu je Korisnik dodijelio ovlaštenje zastupnika u e-zaba poslovnom bankarstvu i/ili ovlaštenje zastupnika u m-zaba poslovnom bankarstvu ovlašten je samostalno, putem CBPII-ja, dati Banci suglasnost da odgovara na upite tog CBPII-ja o raspoloživosti sredstava na bilo kojem transakcijskom računu Korisnika otvorenom u Banci, neovisno o tome je li u mjerodavnom registru upisano da taj Krajnji korisnik zastupa Korisnika na neki drugi način.

Izmjene i dopune u dijelu Sredstva za autentifikaciju i autorizaciju i personalizirane sigurnosne vjerodajnice

  • Kada je ovlaštenje za rad u e-zaba poslovnom bankarstvu Krajnjem korisniku dodijelilo više Korisnika, Krajnji korisnik za pristup i rad u e-zaba poslovnom bankarstvu može se koristiti isključivo jednim sredstvom za autentifikaciju i autorizaciju. 
  • Dodane su odredbe kojima se detaljnije uređuje izdavanje, obnavljanje i opoziv nekvalificiranih certifikata. 

Izmjene i dopune u dijelu Autorizacija transakcija i sklapanje ugovora

  • Nalozi za plaćanje koje je putem PISP-a unio e-zaba ovlaštenik koji je ovlašten samo za unos i slanje naloga za plaćanje putem e-zaba poslovnog bankarstva, ali ne i za njihovo potpisivanje, ne mogu se potpisati i poslati na izvršenje putem namjenskog sučelja Banke, nego isključivo putem e-zaba poslovnog bankarstva. 
  • Kada nalog za plaćanje koji je unesen putem PISP-a trebaju skupno potpisati po dva e-zaba ovlaštenika koji su ovlašteni za skupno potpisivanje naloga za plaćanje u e-zaba poslovnom bankarstvu, nalog za plaćanje koji je putem namjenskog sučelja Banke potpisao jedan Krajnji korisnik s ovlaštenjima za unos i slanje i potpisivanje naloga za plaćanje u e-zaba poslovnom bankarstvu, drugi e-zaba ovlaštenik ne može potpisati putem namjenskog sučelja Banke već isključivo putem e-zaba poslovnog bankarstva.
  • Kako tehnički standardi protokola koji se koristi u svrhu komunikacije Banke i pružatelja platnih usluga koji izdaje platni instrument na temelju kartice (CBPII) ne omogućuju skupno davanje suglasnosti Banci, određeno je da suglasnost Banci da odgovara na upite CBPII-ja može dati isključivo pojedinačno svaki ovlaštenik s ovlaštenjem zastupnika u e-zabiPS odnosno s ovlaštenjem zastupnika u m-zabiPS, neovisno o tome je li u mjerodavnom registru upisan drugačiji način zastupanje korisnika e-zabePS odnosno m-zabePS. 

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

Više informacija dostupno je u svim poslovnim i poduzetničkim centrima Banke i na infotelefonu 0800 00 24.


Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima