Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata

31.05.2019.

Obavještavamo vas da će od 14. lipnja 2019. u primjeni biti izmjenjeni i dopunjeni Opći  uvjeti Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja).

Opći uvjeti dopunjeni su u dijelu usluga koje će poslovni subjekti moći početi koristiti od 14.06.2019. sukladno Zakonu o platnom prometu prema PSD2 Direktivi (Payment services Directive 2 (EU) 2015/2366). Radi se o usluzi informiranja o računu (eng. “account information service” ili skraćeno AIS) koju pruža pružatelj usluge informiranja o računu (eng. “account information sevice provider” ili skraćeno AISP) i usluzi iniciranja plaćanja (eng. “payment inititation service” ili skraćeno PIS) koju pruža Pružatelj usluge iniciranja plaćanja eng. “payment initiation servcse provider ili skraćeno PISP). Dopunama ovih Općih uvjeta razrađuje se postupanje Banke i odnos s poslovnim subjektima s obzirom na nove pružatelje platnih usluga.
Osim zakonski uvjetovanih izmjena, ovi Opći uvjeti su dodatno izmjenjeni i dopunjeni odredbama koje se odnose na primjenu biometrijske autentifikacije kod prijave korisnika u m-zaba poslovno bankarstvo. 

Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni su na način da su dodane odredbe koje se odnose na:

Izmjene i dopune u dijelu Pojmovnik

  • dopuna s definicijama novih pojmova (biometrijska autentifiakcija, sesija, Pružatelj usluge informiranja o računu, Pružatelj usluge iniciranja plaćanja)

Izmjene i dopune u dijelu Određivanje i promjena Krajnjih korisnika i njihovih ovlaštenja

  • svaki Krajnji korisnik koji je ovlašten putem e-zaba poslovnog bankarstva ili m-zaba poslovnog bankarstva primati informacije o stanju i prometima po jednom ili više određenih računa Korisnika otvorenih u Banci, ovlašten je i za pristup, putem AISP-a, informacijama i platnim transakcijama koje su povezane s računom Korisnika otvorenog u Banci te je u svrhu korištenja tog svog prava ovlašten dati AISP-u suglasnost za pristup informacijama koje su povezane s navedenim računom Korisnik

Izmjene i dopune u dijelu Sredstva za autentifikaciju i autorizaciju i personalizirane sigurnosne vjerodajnice

  • razrađene su metode biometrijske autentifikacije te načini pouzdane autentifikacije potrebne za korištenje usluge informiranja o računu (AIS) i usluge iniciranja plaćanja (PIS).

Izmjene i dopune u dijelu Autorizacija transakcija i sklapanje ugovora

  • naloge za plaćanje koji se iniciraju posredstvom PISP-a ne mogu skupno potpisati po dva Krajnja korisnika u slučaju kada je Korisnik ugovorio da naloge za plaćanje putem e-zaba poslovnog  bankarstva moraju skupno potpisati po dva Krajnja korisnika. U tom slučaju Krajnji korisnik koji je ovlašten za skupno potpisivanje naloga za plaćanje putem e-zaba poslovnog bankarstva može samostalno potpisivati naloge za plaćanje inicirane posredstvom PISP-a samo ako je Korisnik odredio, na način i u obliku koji zatraži Banka, limit do kojeg taj Krajnji korisnik može samostalno potpisivati naloge za plaćanje putem e-zaba poslovnog bankarstva.

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata 

      Više informacija dostupno je u svim poslovnim i poduzetničkim centrima Banke i na infotelefonu
      0800 00 24.


Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima