Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja za poslove skrbništva Zagrebačke banke d.d.

28.11.2022.

Obavještavamo Vas da će od 1. siječnja 2023. godine u primjeni biti izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja za poslove skrbništva Zagrebačke banke d.d. (dalje u tekstu: Opći uvjeti).

Opći uvjeti mijenjaju se s obzirom da od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj te se izmjene odnose na zamjenu valute kuna u euro. Dodatno su Opći uvjeti usklađeni s izričajem dokumenta Podaci za ulagatelje te su izvršene manje korekcije teksta.

Klijenti Skrbništva i poslova depozitara biti će obaviješteni posebnom obavijesti o primjeni Općih uvjeta, koja će im biti dostavljena preferiranim kanalom komunikacije (verificirani e-mail ili pošta).

U slučaju da klijent nije suglasan s izmjenama Općih uvjeta o tome je potrebno Banci u roku od 15 dana od primitka gore navedene obavijesti dostaviti izričitu pisanu obavijest osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Skrbništvo i poslovi depozitara, Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, ili u elektroničkom obliku (kao skenirani dokument) elektroničkom poštom na adresu: custody@unicreditgroup.zaba.hr. U tom slučaju Banka može otkazati Ugovor o skrbništvu nad financijskim instrumentima odnosno druge s klijentom sklopljene ugovore.

Ako klijent u roku od 15 dana od primitka gore navedene obavijesti ne dostavi pisanu obavijest kojom odbija prihvatiti Opće uvjete, smatrat će se da je s njima suglasan i da pristaje na njihovu primjenu.

Sadržaj Općih uvjeta dostupan je u nastavku ove obavijesti, u svim poslovnicama Banke te u poslovnim prostorijama Skrbništva i poslova depozitara (Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb).