Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za upotrebu sefova (fizičke osobe) – u primjeni od 13. siječnja 2020.

12.12.2019.

Obavještavamo vas o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za upotrebu sefova (fizičke osobe) (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

U nastavku su bitnije izmjene:

  • Područje 1. PODRUČJE PRIMJENE

Dodani su i objašnjeni pojmovi:

- klijent
- mjerodavni propis
- sankcija
- viša sila.

  • Područje 9. NAKNADE

Unesena je dopuna da nakon smrti korisnika sefa Banka utvrđuje, obračunava i naplaćuje trošak čuvanja sadržaja sefa koji je po iznosu jednak visini naknade sukladno tada valjanoj Odluci o tarifi naknada za usluge Banke.

  • Područje 10. PRISILNO OTVARANJE SEFA

Unesene su sljedeće dopune:

- prisilno otvaranje sefa može se provesti i u drugim slučajevima kada je to potrebno na osnovi Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za upotrebu sefa (fizičke osobe) i Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d.;
- Banka ima pravo prvenstva naplate naknade i troškova Banke iz stvari pronađenih u sefu nakon prisilnog otvaranja sefa (kada ih klijent ne preuzme kod prisilnog otvaranja sefa);
- nakon prisilnog otvaranja sefa na temelju sudske odluke ili odluke drugog mjerodavnog tijela utvrđuje se sadržaj sefa, nađene stvari se pohranjuje u sudski polog ili se povjeravaju Banci na čuvanje, ovisno o diskrecijskoj odluci Banke. Ako se sadržaj sefa čuva u Banci, on se može preuzeti tek nakon plaćanja svih troškova i naknada za čuvanje s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom;
- kada Banka obavlja poslove izvan granica naloga korisnika sefa, a u cilju zaštite njegovih interesa, rukovodi se njegovim stvarnim ili vjerojatnim namjerama i potrebama, pri čemu postupa s pažnjom dobrog stručnjaka, a korisnik sefa obvezuje se Banci snositi troškove koji pritom nastanu.

  •  Područje 12. PRESTANAK PRAVA UPOTREBE SEFA

Unesena je dopuna uvjeta pod kojima korisniku prestaje pravo upotrebe sefa i Banka otkazuje ugovor o sefu:

- kad poslovnica u kojoj je ugovorena usluga uporabe sefa više ne pruža tu uslugu;
- u slučaju podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja potrošača nad korisnikom sefa ili otvaranja takva postupka nad korisnikom sefa;
- ako Banka ima razloga sumnjati na mogućnost kršenja propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane korisnika sefa ili opunomoćenika;
- u slučaju da korisnik sefa ili opunomoćenik krše sankcije ili je poslovni odnos korisnika sefa s Bankom protivan sankcijama.

  •  Područje 14. ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovara se da Banka obavijest o promjeni Općih uvjeta čini dostupnom putem internetske stranice Banke www.zaba.hr, u poslovnicama Banke ili drugim kanalima komunikacije.

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za upotrebu sefova (fizičke osobe) – u primjeni od 13. siječnja 2020.


Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima