Obavijest o izmjenama Općih uvjeta za usluge zaprimanja i prijenosa naloga i usluge izvršavanja naloga klijenata Zagrebačke banke d.d.

23.11.2022.

Obavještavamo vas da će od 01. siječnja 2023. u primjeni biti izmijenjeni Opći uvjeti za usluge zaprimanja i prijenosa naloga i usluge izvršavanja naloga klijenata Zagrebačke banke d.d. (dalje u tekstu: Opći uvjeti).

Opći uvjeti mijenjaju se s obzirom na to da od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj te se izmjene odnose na zamjenu valute kuna u euro. Dodatno je u Općim uvjetima ažurirana adresa Brokerskih poslova te je navedena nova adresa - Samoborska cesta 145, Zagreb. Osim prethodno navedenog, provedeno je usklađenje Općih uvjeta u pogledu načina na koji Banka dostavlja obavijesti i izvješća klijentima, a koji je već u primjeni od 01.travnja 2022. i o čemu Banka prethodno obavijestila klijente dopisom od 29. listopada 2021.

Klijenti brokerskih poslova će posebnom obavijesti biti obaviješteni o primjeni Općih uvjeta a koja će im biti dostavljena preferiranim kanalom komunikacije (ili verificirani email ili putem pošte). U slučaju da klijent nije suglasan s izmjenama Općih uvjeta o tome je potrebno Banci u roku od 15 dana od primitka gore navedene obavijesti dostaviti izričitu pisanu obavijest osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Brokerski poslovi, Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, ili u elektroničkom obliku (kao skenirani dokument) elektroničkom poštom na adresu: brokeri@unicreditgroup.zaba.hr. U tom slučaju Banka može otkazati Brokerski ugovor odnosno druge s klijentom sklopljene ugovore. U slučaju da klijent u roku od 15 dana od primitka gore navedene obavijesti ne dostavi pisanu obavijest kojom odbija prihvatiti Opće uvjete, smatrat će se da je njima suglasan i da pristaje na njihovu primjenu.

Sadržaj Općih uvjeta dostupan je u nastavku ove obavijesti, u svim poslovnicama Banke te u poslovnim prostorijama Brokerskih poslova (Samoborska cesta 145, Zagreb).