Obavijest o izmjenama Podataka za ulagatelje od 2. kolovoza 2022

28.07.2022.

Obavještavamo vas da će od 2. kolovoza 2022. biti u primjeni izmijenjeni Podaci za ulagatelje.

Najvažnije promjene posljedica su obveza Banke da potrošače na transparentan način upozna s budućom službenom valutom u Republici Hrvatskoj, zbog čega će Banka u razdoblju od kolovoza 2022. do 31. prosinca 2023. godine prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga potrošaču kao malom ulagatelju u kunama i u eurima (dvojno) iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti, kada je primjenjivo obzirom na investicijsku ili pomoćnu uslugu koja se pruža.

Dodatno, dokument je proširen sa novim poglavljem a koje se odnosi na rizike održivosti u okviru usluge investicijskog savjetovanja.

Izmijenjeni Podaci za ulagatelje dostupni su u nastavku i u svim poslovnicama Banke.