Obavijest o izmjenama tarife naknada za usluge Banke za poslovne subjekte – od 1.2.2022.

14.01.2022.

Obavještavamo vas da će od 1. veljače 2022. biti u  primjeni izmijenjena Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u dijelu platnoprometnih usluga.
Glavne promjene odnose se na izmjene cijena za sljedeće vrste usluga:

  • vođenje računa i dostavu izvadaka po računima
  • korištenje uslugom e-zaba
  • interne i eksterne prijenose u HRK, EUR i ostalim valutama na direktnim kanalima i u papiru
  • prekogranična plaćanja u EUR i ostalim valutama na direktnim kanalima i u papiru
  • međunarodna plaćanja na direktnim kanalima i u papiru
  • hitna plaćanja
  • naplate po priljevima u zemlji, prekograničnim i međunarodnim priljevima
  • naloge za uplatu i isplatu u gotovinskom poslovanju te uplatu gotovog novca u stranoj valuti.

Detaljan pregled svih izmjena pogledajte u nastavku, te u svim poslovnim i poduzetničkim centrima Banke.

Za više informacija obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa.