Obavijest o izmjenama tarife naknada za usluge Banke za poslovne subjekte - od 30.4.2022.

13.04.2022.

Obavještavamo vas da će od 30. travnja 2022. biti u primjeni izmijenjena Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u dijelu platnoprometnih usluga.

Glavne promjene odnose se na uvođenje naknada za sljedeće vrste usluga:

  • Potvrda o solventnosti putem m-zabe - 80,00 kn uvećano za PDV, po potvrdi;
  • Ovjera Potvrde o solventnosti putem m-zabe - 5,00 kn uvećano za PDV, po ovjeri.

Za više informacija obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa.

Detaljan pregled svih izmjena pogledajte u nastavku, te u svim poslovnicama i poduzetničkim centrima Banke.