Obavijest o izmjenama uvjeta pružanja kvalificiranih usluga povjerenja

03.06.2022.

Obavještavamo vas da će tijekom lipnja 2022. biti u primjeni izmjena i dopuna dokumenta: Uvjeti pružanja kvalificiranih usluga povjerenja, Opća pravila pružanja kvalificiranih usluga povjerenja, Pravilnik o postupcima izdavanja kvalificiranih certifikata za elektroničke potpise i pečate, Pravilnik o postupcima izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, PKI Izjava o odricanju od odgovornosti, TSA Izjava o odricanju od odgovornosti.

Ključne izmjene i dopune odnose se na izmjenu profila kvalificiranog potpisnog certifikata za fizičke osobe. U profilu certifikata za kvalificirani osobni elektronički potpis (QCP-n), umjesto dosadašnje uporabe OIB broja fizičke osobe, kao jedinstveni identifikator Korisnika certifikata, koristit će se jedinstveni ID broj kojeg dodjeljuje Banka. Cilj izmjena je unaprijeđene zaštite osobnih podataka klijenata Banke.

Ako imate bilo kakvih pitanja oko ovih izmjena i dopuna uvjeta poslovanja ili ne prihvaćate predložene izmjene, molimo da nas o tome obavijestite pismenim putem na niže navedenu adresu, u protivnom smatramo da ste suglasni s prijedlogom izmjena i dopuna:
Zagrebačka banka d.d.
Sektor za sigurnost
Samoborska 145, 10090 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385-1-6104-225
Telefax: +385-1-6325-425
e-mail: pma@unicreditgroup.zaba.hr

Sadržaj izmijenjenih i dopunjenih dokumenata o uvjetima pružanja kvalificiranih usluga povjerenja, dostupan vam je u nastavku ove obavijesti.