Obavijest o izmjeni Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju sa stranim pravnim osobama

14.10.2022.

Obavještavamo Vas da će od 1.studenog 2022. g. biti u primjeni izmijenjena Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u dijelu platnoprometnih usluga za strane poslovne subjekte.

Promjene se odnose na uvođenje naknada za transakcije za strane poslovne subjekte koje su do sada bile predviđene samo za domaće poslovne subjekte te na izjednačavanje visine naknada stranim poslovnim subjektima s visinom naknada za domaće poslovne subjekte kako slijedi:

  • Otvaranje računa - 50,00 kn, jednokratno,
  • Plaćanje putem HSVP-a (SWIFT) - 100,00 KN po nalogu,
  • Isplata gotovine u kunama s računa u poslovnici - 0,35% od iznosa isplate,
  • Isplata gotovine u stranoj valuti - 1% od iznosa isplate.

Detaljan pregled svih izmjena pogledajte u nastavku, te u svim poslovnicama i poduzetničkim centrima Banke.

Za više informacija obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa.