Obavijest o novim Općim uvjetima poslovanja za pružanje Usluge skrbništva te faznoj primjeni enkripcije u izvješćivanju klijenata - poslovni subjekti

20.12.2023.

Obavještavamo Vas da će od 8.1.2024. u primjeni biti novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za pružanje Usluge skrbništva (dalje: Opći uvjeti).

Pregled najvažnijih izmjena dan je u nastavku:

 • Pojednostavljen je i uređen tekst Općih uvjeta
 • Isključena je istovremena primjena Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. od 6.7.1999.
 • Proširen je Pojmovnik na način da su jasnije definirani ključni pojmovi korišteni unutar Općih uvjeta
 • U odnosu na ugovaranje usluge skrbništva, jasnije je definiran hodogram aktivnosti koji prethodi ugovaranju usluge, uz navođenje najvažnijih koraka u procesu
 • Formaliziran je uvjet da ovlaštenici mogu biti samo osobe u odnosu na koje je Banka u mogućnosti ispuniti zahtjeve za uspostavu poslovnog odnosa u skladu s mjerodavnim propisima te aktima Banke
 • Uvedeno je pravo Banke da zaštiti komunikaciju putem elektroničke pošte što, između ostalog, uključuje kriptiranje sadržaja elektroničke pošte (dodatno pojašnjenje dalje u dopisu)
 • Izrijekom je pojašnjeno pravo Banke da ne sudjeluje u sudskim i drugim postupcima koji se odnose na ostvarivanje prava klijenta a koja nisu povezana s korporativnim akcijama
 • Uređeno je pitanje dostave podataka, informacija i isprava od strane klijenta te u vezi s istim uvedena i odgovornost klijenta za štetu prema Banci
 • Definiran je obvezni sadržaj instrukcije za namiru te slučajevi kada Banka ima pravo odbiti izvršenje instrukcije
 • Detaljnije je pojašnjen porezni aspekt skrbničke usluge u dijelu korporativnih akcija
 • Uređene su odredbe o odgovornosti Banke za štetu te je naglašeno da Banka odgovara isključivo za običnu štetu prouzročenu klijentu namjerom ili krajnjom nepažnjom Banke, te ako zbog propusta klijenta Banka bude odgovorna za štetu prema trećim osobama, klijent će nadoknaditi Banci svu štetu koju Banka na taj način pretrpi
 • Jasnije je propisan prestanak Ugovora
 • Proširen je tekst u dijelu sprječavanja financijskog kriminala te sankcija, odnosno uvodi se Bančino pravo da odbije ugovaranje, ograniči pružanje usluge skrbništva, odbije izvršenje obveza u vezi s uslugom skrbništva u slučaju kršenja odredbi vezanih uz financijski kriminal i sankcije od strane klijenta, kao i pravo Banke da u pojedinim slučajevima zahtijeva naknadu štete od klijenta te da klijentu onemogući raspolaganje imovinom
 • Izmijenjene su odredbe o (budućim) izmjenama Općih uvjeta.

 

Navedene dokumente pregledajte u nastavku:

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za pružanje Usluge skrbništva

General Terms and Conditions of Zagrebačka banka d.d. for provision of Custody Services 

Više o enkripciji

Obavještavamo da u odnosu na uslugu skrbništva Banka započinje s faznom primjenom dodatnog načina zaštite elektroničke komunikacije putem e-maila te će s tim u vezi počevši od 8.1.2024. Banka postupno uvoditi enkripciju na dokumente koje Vam dostavlja Skrbništvo i poslovi depozitara. Time će se osigurati da je dokument u pdf formatu zaštićen a lozinka/ključ za otvaranje dokumenta je osobni identifikacijski broj klijenta (dalje: OIB). Ovakav pristup omogućuje da samo ovlaštene osobe mogu  pristupiti i pregledati povjerljive informacije sadržane unutar dokumenta koji Vam dostavlja Banka.

Proces je jednostavan i siguran. Od primatelja će se tražiti da unese lozinku/ključ za dekripciju (OIB klijenta) kada otvarate bilo koji kriptirani dokument poslan putem našeg IT sustava. Ovaj dodatni sigurnosni korak osigurava da povjerljivi podaci Vašeg društva budu dodatno zaštićeni tijekom prijenosa i po isporuci te da dokumenti ostanu povjerljivi i dostupni samo ovlaštenim osobama.

Osim na internetskim stranicama Banke, informacije o predmetnim izmjenama dostupne su u Skrbništvu i poslovima depozitara na adresi Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, putem telefona Skrbništva i poslova depozitara +385 1 6305 447, +385 1 6305 273 ili elektroničkom poštom na adrese: zaba@unicreditgroup.zaba.hr ili custody@unicreditgroup.zaba.hr.Postavke kolačića

Privole

Prilagođene postavke kolačića

U nastavku možete omogućiti ili onemogućiti korištenje pojedinih kategorija mrežnih kolačića, a svoj izbor možete naknadno promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako niste sigurni, detaljne informacije o kolačićima koje koristimo na zaba.hr stranicama možete pronaći u našoj politici korištenja kolačića.

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Omogućuju pravilan i siguran rad web stranica.


Funkcionalni kolačići

Omogućuju poboljšanja u korištenju web stranica.


Marketinški kolačići

Omogućuju praćenje posjetitelja web stranica te prikupljaju podatke koji se koriste za personalizaciju oglasa i korisničkog iskustva.


Analitički kolačići

Bilježe statističke podatke koji omogućuju unaprjeđenje naših stranica i naš ponude.