Obavijest o posebnoj ponudi gotovinskih kredita od 16.1. do 31.1.2023.

13.01.2023.

Do 31. siječnja 2023. u ponudi su gotovinski krediti sa sniženom kamatnom stopom. 

Visine kamatnih stopa kao i pregled ročnosti, iznosa i instrumenata osiguranja prikazani su u Općim informacijama u nastavku.

Opće informacije o gotovinskim kreditima u posebnoj ponudi od 16.1. do 31.1.2023.