Obavijest o ukidanju usluga Zaba SMS te izmjeni tarife naknada za usluge Banke - u primjeni od 30. kolovoza 2022.

29.07.2022.

Obavještavamo vas o promjenama u poslovanju Banke koje će se primjenjivati od 30. kolovoza 2022. godine, a odnose se na:

a) ukidanje mogućnosti ugovaranja i korištenja uslugom Zaba SMS sa 30.08.2022.
b) sukladno ukidanju usluge, mijenja se Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. u dijelu platno prometnih usluga , na način da se ukidaju tarifni stavci vezani uz uslugu ZABA SMS za poslovne subjekte.

Ukidaju se sljedeći tarifni stavci:

  • ZABA SMS – informacija o stanju računa - uz mjesečnu naknadu 10,00 kn
  • ZABA SMS – BMC informacije - uz mjesečnu naknadu 3,00 kn
  • ZABA SMS – tečajna lista - uz mjesečnu naknadu 10,00 kn
  • ZABA SMS – info - bez naknade

Za više informacija obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa.

Izmijenjeni tekst odluke o tarifi naknada dostupan je u dokumentima u nastavku, te u svim poslovnicama i poduzetničkim centrima Banke.