Obavijest o usklađenju tarife naknade za brokerske usluge Banke, primjena od 01. siječnja 2023.

13.12.2022.

Obavještavamo vas da će od 01. siječnja 2023 u primjeni biti tarifa naknada za brokerske usluge, a koja je usklađena sa uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Tarifa naknada za brokerske usluge nalazi se u nastavku obavijesti, a dostupna je i u svim poslovnicama Banke.