Raspolaganje sredstvima maloljetnika

29.12.2022.


Raspolaganje imovinom maloljetnika uređeno je Obiteljskim zakonom (NN 103/15 i NN 98/19) i mišljenjem Ministarstva socijalne politike i mladih od dana 23. rujna 2014. godine te dopunom mišljenja istog ministarstva od dana 17. prosinca 2015. godine (dalje: Mišljenje nadležnog Ministarstva).


1. Sukladno Mišljenju nadležnog Ministarstva, roditelj kao zakonski zastupnik može raspolagati novčanim sredstvima maloljetnika na transakcijskim ili štednim računima (dalje: računi) u ukupnom iznosu do 1.327,23 eura mjesečno, osim ako Banci nije predočeno:


- rješenje suda kojim je raspolaganje računom/štednjom maloljetnika uređeno drugačije ili


- izričita pisana izjava drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb da ne postoji suglasnost između roditelja o raspolaganju računima maloljetnika ili


- sudski potvrđeni plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi kojim je uređeno drugačije raspolaganje računima maloljetnika.


2. Roditelj kao zakonski zastupnik može raspolagati sredstvima maloljetnog djeteta u iznosu koji premašuje svotu od 1.327,23 eura mjesečno po svim računima isključivo uz predočenje sljedećih dvaju dokumenata Banci:        
    • odluke (odobrenja) nadležnog suda u izvanparničnom postupku

        
  • pisane suglasnosti drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb kada u odluci suda o odobrenju raspolaganja imovinom maloljetnika nije odlučeno koji roditelj zastupa dijete po toj osnovi (suglasnost može biti dana u Banci ili ovjerena od strane javnog bilježnika).


3. Ako postoji izričita izjava roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb da nema suglasnosti između roditelja u odnosu na raspolaganje sredstvima maloljetnika, Banka će u cijelosti onemogućiti raspolaganje za oba roditelja po računima djeteta:


- sve dok oba roditelja ne dođu u Banku i suglase se s raspolaganjem do 1.327,23 eura mjesečno ili


- dok roditelj koji je dao izričitu pisanu izjavu da nema suglasnosti o raspolaganju imovinom maloljetnika ne dostavi izričitu pisanu suglasnost (na kojoj je potpis ovjeren od strane javnog bilježnika) za raspolaganje računima do iznosa od 1.327.23 eura mjesečno od strane drugog roditelja


- dok Banka ne zaprimi odluku nadležnog suda u izvanparničnom postupku kojom će jednom od roditelja ili oboma biti dopušteno raspolaganje sredstvima maloljetnika.


Pod računima maloljetnih osoba u Banci smatraju se:


• Transakcijski računi:
-Cool tekući račun
-tekući račun u eurima u sklopu Paketa za mlade
-tekući račun u eurima
-mulivalutni tekući račun
-žiroračun u eurima
-multivalutni žiroračun.


• Štedni računi:
-dječji štedni račun Pčelica
-oročena štednja
-stambena štednja.