Korporativni kalendar
Zagrebačke banke
za 2023.

Ovaj Korporativni kalendar Zagrebačke banke d.d. za 2023. (dalje u tekstu: Korporativni kalendar za 2023.) sadrži popis datuma na koje Banka očekuje da će dogoditi sljedeći događaji u poslovnoj godini 2023.:

Objava financijskih izvještaja

22.02.2023.
Nerevidirani godišnji financijski izvještaj Banke i ZABA Grupe za 2022. (sadrži podatke i za četvrto tromjesečje 2022.)

28.02.2023.
Godišnji izvještaj Banke i ZABA Grupe za 2022. s Izvještajem revizora

Zadnji tjedan u travnju 2023.
Financijski izvještaj za Banku i ZABA Grupu za prvo tromjesečje 2023.

Zadnji tjedan u srpnju 2023.
Financijski izvještaj za Banku i ZABA Grupu za drugo tromjesečje 2023.

Zadnji tjedan u listopadu 2023.
Financijski izvještaj za Banku i ZABA GRUPU za treće tromjesečje 2023.

Glavna skupština

05.04.2023.
Održavanje redovne Glavne skupštine Banke

04.-15.12.2023.
Održavanje izvanredne Glavne skupštine Banke

Dividenda

Isplata će biti realizirana najkasnije u zakonom propisanom roku nakon održavanja Glavne skupštine koja bi odlučila o rasporedu dobiti za isplatu dividende.

Kodeks korporativnog upravljanja

Najkasnije do 30.04.2023./30.06.2023.
Objava Upitnika o usklađenosti

Preuzmite u PDF formatu Korporativni kalendar Zagrebačke banke za 2023.

Banka zadržava pravo promijeniti datume u Korporativnom kalendaru za 2023. te će svaku promjenu u objavljenom kalendaru objaviti odmah po nastanku promjene.